• Zveřejněno: 18.03.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Stovkám lidí napříč celým Českem hrozí, že dostanou výpověď. Podle zpravodajství Televizních novin TV NOVA řada podniků totiž pracovním úřadům ohlásila záměr hromadně propouštět. Situace není dobrá hned v několika odvětvích, dodává televizní reportáž.

„V únoru 2024 nahlásilo v ČR hromadné propouštění celkem 11 zaměstnavatelů. To je o čtyři více než v předchozím kalendářním měsíci a o čtyři více než ve stejném měsíci předchozího roku. Celkově bylo nahlášeno propouštění 580 osob,“ informoval Televizní noviny televize NOVA Úřad práce ČR.

Nejvíce ohrožení jsou přitom techničtí a odborní pracovníci v oblasti vědy a techniky, kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech a obsluha stacionárních strojů a zařízení.

Z hlediska odvětví je, podle úřadu práce, hromadným propouštěním zasažena zejména výroba základních kovů, hutních zpracování a slévárenství, výroba a rozvody elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení.

Úřad práce rovněž upozornil, že v případě zaměstnavatelů nejde o prostý součet, pokud jde o celkový počet propuštěných zaměstnanců. Ale, jeden zaměstnavatel totiž může propouštět ve více krajích. V celkovém souhrnu je však následně uveden jen jednou.

Podle televizního zpravodajství TV NOVA je nejhorší situace v Olomouckém kraji, kde propouštění ohlásily dvě firmy a dotknout se může 169 pracovníků. Za ním následuje Praha s tím, že výpověď by mohlo dostat 88 lidí ze dvou podniků. Dále je to Moravskoslezský kraj, kde může o práci přijít 58 zaměstnanců, protože propouštět hodlají dva zaměstnavatelé.

Úřad práce však upozorňuje, že se stále jedná o záměr. „Neznamená to, že lidé okamžitě přijdou o práci. K hromadnému propouštění dochází zpravidla v řádu několika měsíců, navíc k němu nemusí vždy dojít nebo se může propouštění dotknout jen části z původně deklarovaného počtu zaměstnanců. Vše se odvíjí od situace na pracovním trhu a u zaměstnavatele,“ vysvětlil.

Míra nezaměstnanosti je v Česku stále druhá nejvyšší od roku 2017. Na konci letošního února evidoval Úřad práce ČR celkem 296.107 uchazečů o zaměstnání, což je o 561 více než v předchozím měsíci a o 13.599 více než v únoru 2023. Podíl nezaměstnaných tak činil 4 %.

V televizní reportáži dále zaznělo, že situace by se měla ale postupně zlepšovat. „V únoru se již neprojevuje dopad ukončení sezónních prací či pracovních poměrů na dobu určitou, což bylo důvodem růstu počtu uchazečů o zaměstnání v lednu. Na druhou stranu v únoru ještě nedochází k poklesu nezaměstnanosti kvůli zahájení sezónních prací,“ nastínil úřad práce.

„Míra registrované nezaměstnanosti se po lednovém nárůstu stabilizovala. Již třetí měsíc po sobě převyšuje počet uchazečů o zaměstnání v naší evidenci počet evidovaných“ volných pracovních míst,“ uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Experti se shodují, že se ale výrazně změnil přístup lidí. „Zároveň vidíme, že roste počet zájemců o rekvalifikační a vzdělávací kurzy digitálních kompetencí. Lidé si začínají uvědomovat, že se trh práce dynamicky mění a že se ve vlastním zájmu musí průběžně vzdělávat a získávat nové kompetence,“ konstatoval ředitel Daniel Krištof.

A posun je, podle nich, poměrně znatelný. „Plná třetina ekonomicky aktivních dospělých je dnes již výrazně otevřena průběžnému doplňování své kvalifikace, ba i úplné změně pracovního zaměření, kdyby tím získali dlouhodobě lepší pracovní uplatnění,“ prohlásil analytik společnosti Alma Carrer Tomáš Ervín Dombrovský.

„Do určité míry jde o poznanou nutnost, k čemuž notně přispěly také otřesy v období pandemie, během níž řada lidí v segmentech nejvíce zasažených omezeními provozu musela chtě nechtě přejít k jiným typům činností. Rychle se prosazující technologické změny tlak na adaptaci dále zvyšují,“ dodal analytik Dombrovský.

  • Zdroj: Televizní noviny, TV NOVA