• Zveřejněno: 20.03.2024

Více než tři čtvrtiny české veřejnosti si myslí, že by vláda ČR měla vyjít vstříc požadavkům zemědělců. Vyplývá to z exkluzivního bleskového průzkumu, který pro Zemědělský svaz ČR realizovala agentura NMS Market Research. Dosavadní protesty, včetně vysypání hnoje před Úřadem vlády považuje mírná většina veřejnosti za radikální, ještě více – přes 60 % – si myslí, že by další protesty měly být stejné, nebo ještě radikálnější. Lidé jsou také jednoznačně proti zákazu vjezdu traktorů do hlavního města, o čemž uvažovalo vedení hl. m. Prahy po posledních zemědělských protestech.

Aktuální zemědělské protesty mají vysokou podporu veřejnosti – 77,7 % lidí si myslí, že by zemědělcům měla vláda vyjít vstříc. Šest procent míní, že by je vláda měla ignorovat a necelá tři procenta jsou názoru, že si zemědělci nezaslouží ani to, co jim vláda již přislíbila. Ve vnímání zemědělských protestů došlo k posunu oproti situaci v roce 2022, kdy obdobný průzkum realizoval Zemědělský svaz ČR společně s Agrární komorou ČR. Tehdy se pro odpověď „vláda by měla zemědělcům vyjít vstříc“ vyslovilo 72 % veřejnosti, 5 % řeklo, že by je měla ignorovat, 1 % se vyslovilo pro potrestání zemědělců. Odpověď „nevím“ zvolilo v letošním průzkumu 13,4 %, zatímco to před dvěma lety bylo podstatně více – 22 %.

Pochopení pro zemědělce u české veřejnosti roste

„Podle výsledků průzkumu je zřejmé, že se v posledních dvou letech daří veřejnosti vysvětlovat zemědělskou problematiku lépe než předtím. Kromě vyšší podpory je to zřejmé i z pochopení důvodů současných protestů,“ uvádí Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR. Více než 50 % respondentů správně uvedlo omezení bezcelních dovozů obilovin a dalších zemědělských produktů ze zemí, které nejsou členy EU, a také nenavyšování nákladů zemědělců dalšími povinnostmi, například zavedením daně z nemovitosti na zemědělskou půdu. Kolem 35 % respondentů také správně zařadilo mezi požadavky zemědělců nedanění evropských dotací a nekrácení národních dotací. Kolem 25 % veřejnosti si myslí, že zemědělci demonstrují proto, aby získali podporu zaměstnanosti na venkově (např. prostřednictvím slev na sociálním pojištění), a také na podporu prostřednictvím krizového balíčku, který připravuje EU, a který by měla plně financovat česká vláda v případě chybějících zdrojů z EU.

Protesty jsou radikální, očekává se, že budou i nadále

Průzkum se také zaměřil na otázky intenzity a formy protestů. „Zajímalo nás, do jaké míry lidé vnímají vysypání hnoje před Úřadem vlády jako radikální. A vzhledem k tomu, že i mezi zemědělci probíhá živá diskuze nad budoucí formou protestů, zajímalo nás také, co si o tom myslí veřejnost. Překvapivě, řada lidí je pro ještě radikálnější postup,“ říká Martin Pýcha. Celkem 52,4 % respondentů vnímá vysypání hnoje jako radikální, nebo spíše radikální postup. Až 61,3 % lidí si myslí, že by další protesty měly být stejné, nebo dokonce radikálnější (16,9 % - stejné, 22,3 % spíše radikálnější, 22,1 % rozhodně radikálnější).

Traktory jsou legitimní způsob protestu

V letošním průzkumu se Zemědělský svaz zajímal také o postoj veřejnosti k možnému zákazu vjezdu traktorů do hlavního města. Šlo o reakci na vyjádření náměstka pro dopravu Zděnka Hřiba, který tuto možnost uvedl po protestech v Praze 7. března letošního roku. Veřejnost se jednoznačně (58,8 %) vyslovila proti zákazu. 26,7 % bylo pro zákaz a 14,6 % nevědělo.

O průzkumu

Průzkum veřejného mínění realizovala společnost NMS Market Research na vzorku 521 respondentů ve věku 18+ v období 14. – 17. března 2024 s využitím Českého národního panelu.

Detailní výsledky průzkumu v grafech

 

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR