• Zveřejněno: 15.11.2022
Koordinační výbor Českého odborového svazu energetiků jako kolektivní statutární orgán se nepřipojuje k otevřenému dopisu předsedy odborové centrály Asociace samostatných odborů Bohumíra Dufka, v kterém navrhuje svolání mimořádné valné hromady společnosti ČEZ, a.s. s jediným bodem změny představenstva firmy.
V Tušimicích, 15.11.2022
Ing. Marta Ctiborová, předsedkyně Českého odborové svazu energetiků
Přílohy: