• Zveřejněno: 09.02.2024

Asociace samostatných odborů na jednání svého předsednictva dne 9. února 2024 odsouhlasila jednoznačnou podporu protestní akci zemědělců, která se bude konat dne 19. února 2024, a vyhlašuje tyto požadavky:

> STOP změnám zákoníku práce : propouštění zaměstnanců bez udání důvodu

> STOP současné politice důchodů - předčasný odchod do důchodu pro náročné profese

> STOP neřešení přijetí evropské směrnice o minimální mzdě

> STOP drahým potravinám.

Současně se obracíme na všechny odborové svazy s žádosti, aby v rámci odborové solidarity vyzvaly své členy, aby se k této celorepublikové protestní akci aktivně připojili a vyjádřili tak podporu všem předloženým požadavkům.

V Praze dne 9. února 2024

Bohumír Dufek
předseda ASO

 

www.myzemedelci.cz

www.odbory.info

 

 
Přílohy: