• Zveřejněno: 18.04.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Na sto členů orgánů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, tj. členů výkonné rady, krajských rad a dozorčí rady, se sešlo ve dnech 10. a 11. dubna 2019 na společném jednání v Kolíně, aby vyhodnotili situaci ve zdravotnictví a sociálních službách. Na závěr jednání vydali následující prohlášení, se kterým dnes, prostřednictvím tiskové konference, seznámili veřejnost.

V prohlášení se mj. uvádí, že OS zdravotnictví a sociální péče ČR znovu důrazně upozorňuje na kritickou personální situaci ve zdravotnictví a sociálních službách. Odboráři to zdůvodňují tím, že v nemocnicích chybí zaměstnanci všech profesí, zvláště všeobecné sestry. V současné chvíli jejich nedostatek ohrožuje pacienty.  V sociálních službách, kvůli nekonkurenceschopným platům a mzdám, odcházejí pracovníci, přitom jejich nedostatek ohrožuje klienty. V hygienické službě dochází z důvodu nedostatku pracovníků k situacím, kdy nelze kvalitně zabezpečit ochranu veřejného zdraví a naplnit všechny úkoly, které jim ukládá stát.

Zároveň zdravotnické odbory uvádějí, že do zdravotnických záchranných služeb nepřicházejí noví zdravotníci s tím, že stávající jsou přetíženi a extrémní množství práce má vliv na její kvalitu. Přetížení zaměstnanci své úkoly zvládají s vypětím posledních sil. Z nemocnic a zařízení sociálních služeb zaměstnance vyhání frustrace, nemohou se postarat o pacienty a klienty podle jejich potřeb. Odboráři zdůrazňují, že oba systémy, jak zdravotnictví, tak sociální služby, jsou v České republice velmi nestabilní a hrozí jejich kolaps. Dosavadní skvělé systémy péče se tak hroutí a to jako občané odmítají! Současně upozorňují, že bez pracovníků se žádná péče poskytovat nedá! Proto požadují nápravu situace!

Hlavní příčinou neutěšeného stavu je nedostatečné financování českého zdravotnictví a sociálních služeb. Konstatují, že bez navýšení peněz proto nelze většinu problémů řešit.

Podle zdravotnických odborů se nedostatek financí projevil v nemocnicích tím, že nebyl splněn původní slib premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, tj. navýšit zvláštní příplatky nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Místo slíbených 5000 Kč sestry obdržely v některých nemocnicích něco okolo 1000 Kč, někde ani to, říkají odboráři. Podle nich chybí v sociálních službách 3 mld. Kč. Přitom v hygienické službě některá zařízení na 5% navýšení platů obdržela finance okolo 0,8 %, což je přirozeně nedostatečné.

Účastníci setkání vyzvali vládu, aby v zájmu občanů situaci urgentně řešila. Fungující zdravotnictví a sociální služby jsou základním předpokladem pro další rozvoj společnosti.

Jako základní stabilizační kroky OS zdravotnictví a sociální péče ČR navrhuje pro letošní rok dofinancovat sociální služby částkou 3,1 mld. Kč. Tato částka je nezbytná, konstatují. Shodli se na ní kraje, zaměstnavatelé a odbory. Zároveň vyzývají vládu, aby zrušila přílohu č. 1 v nařízení vlády 341/2017 Sb.. Tím by totiž posílila nejhůře odměňované zaměstnance.

Dalším požadovaným opatřením by mělo být zavedení zvláštního dotačního titulu pro nemocnice, obdobně jako v roce 2017. Touto dotací by tak došlo k splnění původního slibu premiéra Andreje Babiše o navýšení zvláštních příplatků. Odboráři říkají, že na dotace je nezbytné uvolnit částku v minimální výši 3 mld. Kč. Zároveň požadují zavedení zvláštního dotačního titulu přes úřady práce na nová pracovní místa pro nelékařský zdravotnický personál v nemocnicích. Současně požadují dofinancování hygienické služby a státních ústavů ze státního rozpočtu. Podle propočtů odborů a zaměstnavatelů chybí jen na platy 350 mil. Kč.

Pro příští léta požadují zdravotnické odbory zvýšení plateb za státní pojištěnce na úroveň osob bez zdanitelných příjmů. K dalším požadavkům patří i to, že základním stabilizačním prvkem by se stalo sjednocení odměňování zaměstnanců nemocnic pod systém platů, neboť tarify jsou základní jistota nezpochybnitelného příjmu. Zákonem by měly být nastaveny i parametry pro nemocniční síť, která se tak stane základem pro poskytování zdravotní péče. Dále rovněž požadují změnit dotační tituly pro sociální služby na mandatorní výdaj státního rozpočtu.