• Zveřejněno: 06.07.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Až sto tisíc korun ročně budou moci získat provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích s počtem obyvatel do jedno tisíce. Případně do tří tisíc, pokud v jednotlivých částech nežije více než tisíc osob.

Vláda schválila dotační program ministerstva průmyslu a obchodu s názvem Obchůdek 2021+, který má pomoci malým koloniálům na venkově. Právě takové obchody bývají centrem dění a sociálních kontaktů malých obcí. Také dostupnost služeb rozhoduje o tom, kde lidé bydlí, či se případně stěhují. Podporu z programu Obchůdek 2021+ bude možné využít ve všech krajích České republiky mimo hlavního města Prahy.

„Maximální dotace z programu Obchůdek 2021+ pro jeden koloniál na jeden rok bude sto tisíc korun,“ oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a popisal funkčnost projektu: „Bude fungovat na principu výzev pro kraje. První vyhlásí ministerstvo letos, poslední v roce 2025. V praxi to bude znamenat, že se žadatel o dotaci bude obracet na kraj, ve kterém se malá prodejna nachází a bude to kraj, který bude finanční podporu poskytovat.“

Program Obchůdek 2021+ pomůže podnikatelům i obyvatelům venkova. Pro letošek bude k dispozici 39 milionů korun, do roku 2025 se v současnosti počítá s celkovou částkou 156 milionů korun. „Nejdůležitějším aspektem programu je nalezení shody mezi ministerstvem a kraji, které budou finanční prostředky poskytovat konkrétním maloobchodníkům. Kraje a starostové vesnic budou garanty toho, že se podpora dostane přímo těm subjektům, které ji potřebují nejvíce a kde bude nejvíce přínosná. Důležitost venkovských prodejen a jejich udržení potvrdila i pandemická situace, kdy lidé žijící na vesnici ocenili možnost nákupů přímo v místě jejich bydliště,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostření a obchodního podnikání ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler.

„Jedná se o první program, kdy je podpora zaměřena přímo na provozní náklady obchodníků. To určitě významně přispěje k udržení prodejen na venkově. Na obchod musíme nahlížet jako na základní službu. Programem Obchůdek 2021+ jsme vykročili správným směrem,“ doplnil starosta obce Vysočina a člen předsednictva Sdružení místních samospráv Tomáš Dubský.

Předseda představenstva Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina věří, že projekt také posílí občanskou vybavenost na venkově.

Program Obchůdek 2021+ bude financován ze státního rozpočtu ČR. Pomoc z něj bude sloužit na provozní náklady malých koloniálů, například z ní bude možné hradit mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení či ochranné pomůcky.

  • Zdroj: CNN Prima NEWS