• Zveřejněno: 10.05.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zamezení rozdílné kvality potravin na různých trzích, nová Společná zemědělská politika a ochrana lesů budou prioritami Ministerstva zemědělství (MZe) v rámci českého předsednictví Visegrádské skupině. Česká republika se jej na jeden rok ujme 1. července. Priority předsednictví představila ve čtvrtek 9. Května česká delegace na rozšířeném zasedání zemí Visegrádské skupiny ve Staré Lesné na Slovensku.

„Na konci dubna Evropský parlament přijal směrnici o nekalých obchodních praktikách, která je pro dozorové orgány nepoužitelná a fakticky vede k legalizaci dvojí kvality. Nemůžeme připustit, aby existovali občané několika kategorií. Chci proto se svými resortními kolegy znovu téma dvojí kvality potravin otevřít a usilovat o odstranění těchto potravin ze společného trhu EU,“ prohlásil ministr zemědělství Miroslav Toman.

Ministerstvo zemědělství bude pokračovat v rozběhnutých projektech, které nastolilo slovenské předsednictví. Jako svá hlavní témata si Ministerstvo zemědělství pro dobu českého předsednictví stanovilo také reformu Společné zemědělské politiky, zahájení diskuze o společné lesnické politice, problematice sucha a zadržování vody v krajině. Bude klást důraz i na podporu a rozvoj biohospodářství.

Ministr zemědělství Miroslav Toman dále uvedl, že v rámci iniciativy BIOEAST bude Česká republika aktivně spolupracovat na tvorbě společné Strategické výzkumné a inovační agendy. Především bude usilovat o zvýšení účasti České republiky v evropských projektech, které tento sektor podporují. „Podstatné bude zjednodušení Společné zemědělské politiky, její flexibilita a nastavení rovných podmínek,“ zdůranil ministr Miroslav Toman.

Česká republika se při řadě dalších pracovních setkání, konferencí, odborných seminářů bude snažit prosadit společné projekty na prohlubování spolupráce a koordinace postojů státu V4. ČR převezme předsednictví od Slovenska, v červenci 2020 na něj naváže polské předsednictví.