• Zveřejněno: 23.08.2019

Dne 27. srpna 2019 se setká předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek s ministrem průmyslu a obchodu Ing. Karlem Havlíčkem.

Projednáván bude zejména rozvoj průmyslové a energetické politiky ĆR včetně pomalého útlumu uhelných elektráren.

Bohumír Dufek jak člen Evropského hospodářského a sociálního výboru chce tak mít prokonzultovánu pozici zájmů ČR pro jejich obhajobu při projednávání evropské pozice v této oblasti.