• Zveřejněno: 04.08.2022

S přihlédnutím k vývoji změn ve vlastnických vztazích u bytových domů a na základě zkušeností z oblasti výtahového průmyslu se domníváme, že přichází čas věnovat se silněji prevenci v oblasti dodržování požadavků sloužících k zajišťování bezpečnosti uživatelů bytových domů a není potřebné čekat na první právní spory.

Následující přehled provádění kontrol, prohlídek, revizí a zkoušek technických zařízení instalovaných v bytových domech byl vypracován právě z tohoto důvodu a obsahuje úkony, které by měly být prováděny v bytových domech na základě požadavků právních předpisů a českých technických norem.

https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3516-pravidelne-kontroly-prohlidky-revize-a-zkousky-technickych-zarizeni-v-bytovych-domech

  • Zdroj: voda-tzb-info.cz