• Zveřejněno: 20.01.2020
  • Autor: Ing. Věra Řeháčková

Vlivem demografických problémů v podobě stárnutí obyvatelstva a rostoucí rozmanitosti pracovního života dochází k většímu zaměření na koncept udržitelné práce během života. Zdůrazňuje význam kvality pracovního místa a pracovního prostředí po celou dobu pracovního života pracovníka. Chceme-li pracovat déle, musíme pracovat lépe. Organizace práce a pracovní ujednání by měly odpovídat potřebám jednotlivce. 

Problémové oblasti, jimiž se politici v EU aktuálně zabývají, zahrnují rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, zejména u pracujících rodičů, prodlužování pracovního života a zajištění odpovídající rovnováhy mezi flexibilitou a zabezpečením. Rovněž to znamená, že je třeba bojovat proti nehlášené a podvodné práci, investovat do lidského kapitálu a řešit významné nerovnosti, s nimiž se lidé na trhu práce setkávají.

Strategie Evropa 2020 Evropské komise usiluje o „inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ a to znamená zaměřit se na kvalitu pracovních míst a pracovní podmínky. Komise to zdůrazňuje ve své „agendě pro nové dovednosti a pracovní místa“ z roku 2010. V dubnu 2017 Komise spustila evropský pilíř sociálních práv. Zásady a práva, které pilíř stanoví, jsou strukturovány do tří hlavních kategorií. Jednou z nich jsou spravedlivé pracovní podmínky.

Nadace Eurofound, která je tripartitní agenturou EU  pro zlepšování životních a pracovních podmínek, má prokázanou více než čtyřicetiletou praxi v oblasti monitorování a analyzování pracovních podmínek v celé škále aspektů, včetně pracovní doby a rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, ochrany zdraví, bezpečnosti a pohody na pracovišti, odborné přípravy a dovedností, organizace práce, mezd a vyhlídek a spokojenosti s prací.

Nadace zjišťovala zejména pracovní podmínky mužů a žen, pracovní podmínky v různých odvětvích a povoláních a pracovní podmínky pracovníků z různých věkových kategorií.

Zaměřila se především na podmínky starších pracovníků a na to, jak souvisejí s jejich schopností a ochotou pracovat až do věku odchodu do důchodu. Souvislosti mezi prací a zdravím jsou zkoumány v úzké spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). Eurofound rovněž spolupracuje s Mezinárodní organizací práce (ILO) v záležitostech týkajících se budoucnosti práce.

V roce 2015 nadace Eurofound provedla šestý průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS), v rámci něhož bylo dotazováno 44 000 pracovníků v 35 zemích o široké škále aspektů souvisejících s prací. Průzkum vychází ze zkušeností získaných při předchozích pěti průzkumech a usiluje o vytvoření rozsáhlého přehledu pracovního prostředí v Evropě napříč různými zeměmi, povoláními, odvětvími a věkovými skupinami. Nástroj mapující průzkum představuje uvedená data interaktivní formou a umožňuje analyzovat proměnné podle členského státu a demografických charakteristik. 

Na základě údajů z EWCS nadace Eurofound vytvořila indexy pro měření různých aspektů kvality pracovních míst v Evropě. Další výzkum se zabýval politikami, které lidem umožňují účast na trhu práce do staršího věku, a konkrétně tím, jak prodloužit pracovní život prostřednictvím systémů flexibilního odchodu do důchodu.

Na základě spolupráce s agenturou EU-OSHA vznikla společná správa o psychosociálních rizicích na evropských pracovištích. Nadace Eurofound se také podrobněji zabývala fyzickým a psychickým násilím na pracovišti.

Podrobné informace a analýzy naleznete na webových stránkách nadace Eurofound
  • Zdroj: www.eurofound.europa.eu