• Zveřejněno: 02.07.2024

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) zásadně odmítá aktivitu ministerstva zdravotnictví pro zavedení speciálně daně na slazené nápoje. Ta by se měla řídit množstvím cukru v nápoji. Důvodem pro její zavedení je argument, že sladké nápoje škodí zdraví a vedou k obezitě. Neexistují však důkazy, že by vyšší zdanění slazených nápojů snížilo obezitu.

„Podle zkušeností ze zahraničí nebylo prokázáno, že zdanění slazených nápojů má vliv na snížení míry obezity v populaci. Některé země daň naopak zrušily pro její neefektivnost. Stát by měl přestat neuváženě zvyšovat daně a raději investovat peníze do prevence, edukace spotřebitelů, sportu pro děti nebo by měl zavést na školách předměty o nutriční gramotnosti,“ řekla prezidentka Dana Večeřová.

Na světě je několik desítek zemí, které zavedly spotřební daň na cukr, resp. slazené nápoje. Střídavě došlo k poklesu či zvýšení prodeje nektarů, ovocných nápojů, slazených limonád a dalších nealkoholických nápojů s přidávaným cukrem, nikde však nedošlo ke snížení obezity. Hlavní argument, že pokud zdaníme potraviny obsahující cukr, sůl nebo tuk, tak v populaci klesne podíl obézních, je lichý. Problematika obezity je složitější a komplexnější. Zkušenosti ze zahraničí, například Norska nebo Dánska, kde bylo zdanění cukru zavedeno a poté zrušeno, ukazují nesmyslnost takového počínání. Dánsko uvádí, že daň zrušila, protože neplnila svůj účel. Pokud je účelem změna stravovacích návyků populace včetně dětí, je nutná edukace, prevence a motivace ke zdravému životnímu stylu.

Nejen čeští výrobci potravin neustále reagují na požadavky a potřeby spotřebitelů a nabízejí širokou paletu nutričně vyvážených, bezpečných a chutných potravin. Mezi nimi také potraviny se sníženým obsahem energie nebo některých živin tak, aby měl spotřebitel dostatek možností sestavit si pestrý a vyvážený jídelníček. Výrobci dobrovolně reformulují svoje výrobky tak, že soustavně snižují obsah klíčových konzumovaných makroživin jako je cukr, sůl a nezdravé tuky.

PK ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR potvrdily spolupráci v oblasti zdravého životního stylu a v roce 2022 podepsali aktualizovanou verzi Deklarace ke zdravému životnímu stylu. Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Tyto aktivity budeme průběžně doplňovat, aktualizovat a vyhodnocovat a výsledky sdílet s resortem Ministerstva zdravotnictví ČR, médii a odbornou i laickou veřejností. Výsledky za minulé období jsou velmi slibné, například výrobci minerálních vod snížili obsah cukru v nápojích o bezmála 10 %, v masném průmyslu došlo a stále dochází ke snižování obsahu soli v masných výrobcích a uzeninách a obecně dochází ke zlepšování výživové hodnoty jednotlivých potravin.

Potravinářská komora ČR realizuje mnoho aktivit a projektů, které pomáhají spotřebitelům více se orientovat ve správném životním stylu a výběru potravin. PK ČR pomáhá výrobcům zlepšovat složení potravin a jejich označování na obalech, formuluje dobrovolné závazky potravinářů, podporuje inovace a reformulace potravin formou soutěží, vydává publikace a organizuje semináře pro širokou laickou veřejnost a další,“ doplnila prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR