• Zveřejněno: 20.03.2024

Potravinářská komora České republiky podporuje celoevropské zemědělské protesty, které se dnes konají nejen v Česku, ale i v Německu, Belgii, Nizozemsku, Polsku a dalších zemích. Potravináři požadují reálné přenastavení unijní klimatické politiky, snížení byrokratické zátěže a nastavení rovných podmínek pro dovozy potravin ze zemí mimo EU. Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová se účastní zemědělských protestů na Trutnovsku.

Současná politika Evropské unie klade na zemědělce a potravináře další a další požadavky a tím významně snižuje jejich konkurenceschopnost a potravinovou soběstačnost. Požadavky na úpravu podmínek Green dealu jsou důležité pro nás pro všechny, protože evropská klimatická politika v současné podobě je natolik zdrcující, že v konečném důsledku může celé zemědělství a potravinářství zlikvidovat.

Pro potravináře jsou nejdůležitější požadavky týkající se snižování byrokracie a administrativní zátěže, zejména omezení mnohanásobných kontrol, kdy tu samou věc kontroluje současně několik institucí a snížení počtu nových legislativních požadavků.

Výhrady máme také k dovozům ze zemí mimo EU, kde jsou plodiny pěstovány a zvířata chována za podstatně benevolentnějších podmínek (používání v EU zakázaných pesticidů, antibiotik, minimální požadavky na welfare zvířat a další). Všechny tyto kroky významně podkopávají konkurenceschopnost našich zemědělců, ale i potravinářů a postupně tak dochází k omezování českého, resp. evropského zemědělství a potravinářství.

„Zemědělci i potravináři chtějí společně udržet domácí produkci zemědělských surovin. „Protesty neustávají napříč celou Evropou, proto věříme, že návrhy na úpravu podmínek Green dealu budou úspěšné,“ řekla prezidentka Potravinářské komory ČR.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR