• Zveřejněno: 15.03.2021

Tisková zpráva 15. 3. 2021 – Navýšení testování ve firmách na 2x týdně, jak navrhuje Vláda ČR je zbytečné. Jak vyplynulo z průzkumu, který zorganizovala Potravinářská komora ČR mezi svými členy, záchyty jsou v řádech jednotek procent a již stávající testování je zejména pro malé a střední firmy obrovskou organizační a finanční zátěží.

„Vzhledem k minimálním záchytům, které se pohybují na hranici 0,5 %, je častější testování neodůvodnitelné“, komentovala návrh vlády Dana Večeřová, prezidentka komory. „Jak ukázaly první výsledky testování, potravinářský průmysl skutečně vykazuje velmi přísná hygienická opatření a návyky, které fungují u zaměstnanců i mimo pracoviště. Navíc jsou v některých regionech testovací sady stále nedostupné. Pokud jsou k dispozici, tak za ceny, které mnohonásobně převyšují 60 korunový příspěvek od státu“, dodala Dana Večeřová.

Jestliže vláda není schopna zajistit dostatek testů pro firmy ani v současné době, je zcela nelogické vyžadovat testování 2x týdně, což znamená dvojnásobek testů, které ale na trhu nejsou. Již nyní 30 procent oslovených firem uvedlo, že mají problém se zajištěním testovacích sad do vládou určeného termínu. Navíc dalším testováním znovu stoupnou již nemalé náklady na nákup testovacích sad, organizaci a administrativní zajištění testování všech zaměstnanců.

„Většina členů volá po přednostním očkování, stát by měl navýšit kapacitu očkovacích center, zlepšit dodávky vakcín do ordinací praktických lékařů a ve spolupráci s velkými firmami z oboru nabídnout možnost očkování přímo v podnicích. To jsou nejčastější požadavky našich členů“,  všechny, kteří mají o očkování zájem, dodala Dana Večeřová.

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

kavanova@foodnet.cz, tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora ČR byla založená v r. 2001 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce je zájmové sdružení právnických osob z odvětví potravinářského průmyslu. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů. K dnešnímu dni má PK ČR 161 členů.

Přílohy:
  • Zdroj: Potravinářská komora ČR