• Zveřejněno: 18.03.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Potravinářská komora ČR ve spolupráci se svými členy monitorovala záchyty pozitivních osob v jednotlivých potravinářských firmách. Jak vyplynulo z dalšího dotazování, záchyty jsou v řádech jednotek procent a již stávající testování je zejména pro malé a střední velmi zatěžující.  Navýšení testování ve firmách na 2x týdně, jak chce navrhnout Vládě ČR ministr zdravotnictví Jan Blatný, je zbytečné.

Podle tiskové zprávy Potravinářské komory ČR testování v potravinářských provozech ukázalo, že faktické záchyty jsou stále menší, než se původně předpokládalo. Navíc, antigenní testování vykazuje v mnoha případech falešnou pozitivitu, příkladem může být potravinářská firma, která otestovala 1583 zaměstnanců, 31 zaměstnanců bylo dle antigenních testů pozitivních, následné PCR testování však prokázalo pozitivitu pouze u 9 osob.

V aktuálním dotazování odpovědělo celkem 141 potravinářských firem, celkem firmy otestovaly 30.671 zaměstnanců, pozitivních v rámci antigenního testování bylo 374 zaměstnanců (1,21%), po následných PCR testech zůstalo pozitivních 194 osob (0,63%), V průzkumu odpovídaly firmy, které testovaly všechny své zaměstnance v rámci dobrovolného či povinného testování nařízeného Vládou ČR.

„Pokud je takto vysoká falešná pozitivita, nabízí se otázka, jak vysoká je tedy falešná negativita antigenních testů“, dodává Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR. „Ideální by bylo spolehlivější PCR testování, jehož kapacita je však v České republice stále nedostatečná a testování mimořádně finančně nákladné. Bohužel, podle informací od našich členů, není ani pravda, že by ceny antigenních testovacích sad výrazně klesaly,“ konstatovala.

Potravinářská komora ČR opakovaně upozorňuje, že testování ve firmách situaci s covid-19 nevyřeší, je nezbytné zrychlit očkování dospělé populace. Velké firmy znovu nabízejí očkování vlastních zaměstnanců přímo v podnicích. „V médiích neustále slyšíme o nevyužitých vakcínách, které leží ve skladech. Ochota potravinářů využít je pro přednostní očkování svých zaměstnanců je velká,“ navrhuje Dana Večeřová. „Tyto prodlevy nás pak zbytečně v očkování řadí na poslední místa v Evropě.“, říká prezidentka Potravinářské komory ČR.

„Na základě uvažovaného testování na covid-19 dvakrát týdně u zaměstnanců firem, Český svaz zpracovatelů masa zastává nesouhlasný postoj. Již v současné době je velmi složité zajistit u našich členských subjektů testování jednou týdně. V mnoha závodech se jedná o třísměnné provozy“, uvedl v rámci průzkumu Radek Slanec, výkonný ředitel svazu.

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR dále uvádí, že průzkumu se celkem zúčastnilo 141 firem, počet zaměstnanců do 50 osob uvedlo 21 firem, 50-250 zaměstnanců uvádí 91 firem, 250-500 zaměstnanců 14 firem a nad 500 zaměstnanců 15 firem.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR