• Zveřejněno: 31.08.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Potravinářská komora ČR nám zaslala zprávu o tom, že poprvé za pět let fungování systému Českých cechovních norem (ČCN) tuto značku odebírá konkrétnímu výrobci, a to za porušení kvalitativního parametru ČCN.

V tiskové zprávě potravinářské komory ČR se dále uvádí, že v rámci externího testování potravin bylo zjištěno porušení kvalitativního parametru České cechovní normy „Šunka nejvyšší kvality“ u výrobku společnost Uzeniny Příbram, a.s. Podle kontrolorů její výrobce nedodržel, a to ve výrobku „Řezníkův talíř – kuřecí šunka“, kvalitativní parametr obsahu masa.  Minimální obsah masa je v normě stanoven na 90 % a laboratoří stanovená hodnota obsahu masa u výrobku byla jen 74,7 %.

Potravinářská komora ČR považuje toto zjištění za hrubé porušení kvalitativního parametru České cechovní normy. Systém ČCN spotřebiteli nabízí výrobky vyšší kvality ve srovnání s ostatními potravinami stejné skupiny a podle pravidel ČCN bylo nutné právě s ohledem na udržení vysoké kvality systému k tomuto kroku přistoupit. Potravinářská komora ČR se dlouhodobě snaží o udržení vysokého standardu kvality výrobků v rámci systému Českých cechovních norem, a proto se rovněž rozhodla, že od září 2020 ve spolupráci s kontrolními orgány zvýší kontrolu a dohled nad výrobky se značkou „Vyrobeno podle České cechovní normy“.

  • Zdroj: Potravinářská komora ČR