• Zveřejněno: 05.05.2022

Dne 12. dubna 2022 schválilo Předsednictvo RHSD ČR priority prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání na rok 2023.

Návrhy priorit sociálních partnerů prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání na rok 2023

V souladu s ustanovením čl. 4 Metodického postupu pro vyplácení finančních prostředků ze státního rozpočtu podle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vyzýváme tímto odborové organizace a organizace zaměstnavatelů k předložení návrhů konkrétních opatření v oblasti prevence, a to na předepsaném formuláři (příloha č. 2) zastřešujícím organizacím.

Návrh opatření v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Metodický postup pro vyplácení finančních prostředků ze státního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 320a, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 285/2020 Sb.

  • Zdroj: RHSD ČR