• Zveřejněno: 19.03.2024

Po téměř pěti měsících už snad se začne projednávat návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024 pro rezort zemědělství. Začátkem listopadu 2023 předal Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR (OSPZV-ASO ČR) návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2024 předsedovi Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Protože ani několik jednání mezi oběma sociálními partnery nevedlo k dohodě o obsahu této kolektivní smlouvy, požádal OSPZV-ASO ČR 31. ledna 2024 Ministerstvo práce a sociálních věcí o určení zprostředkovatele ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. A vzhledem k tomu, že se sociální partneři na osobě zprostředkovatele nedohodli, MPSV zprostředkovatele určilo ze seznamu zprostředkovatelů a rozhodců, který je veden u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Věříme, že se kolektivní smlouvu vyššího stupně, tak jak všechny předchozí roky, konečně podaří pro zemědělské organizace dohodnout.

V Praze dne 19. března 2024

Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR