• Zveřejněno: 24.11.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Na nové výzvy programů podpory COVID 2021 a COVID Nepokryté náklady bude, podle odhadu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), potřeba 12 miliard korun. Dotační tituly by se zatím měly týkat období od 1. listopadu do 31. prosince.

Nárok na pomoc by měli mít podnikatelé, kteří zaznamenají za rozhodnou dobu pokles obratu alespoň o 30 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Programy nebudou mezi sebou slučitelné. Podnikatel si bude muset vybrat jeden, současně nebude moci čerpat ani kompenzační bonus, který připravilo ministerstvo financí. Vyplývá to z návrhu MPO, který zveřejnily ČTK a Český rozhlas. V pondělí ho projedná vláda.

V COVID Nepokryté náklady by měli mít podnikatelé možnost získat příspěvek na 40 procent nepokrytých fixních nákladů. Jeden žadatel bude moci dostat maximálně 20 milionů korun.

V předchozích dvou výzvách byl vstupní podmínkou pokles tržeb za rozhodné období 50 procent ve srovnání s loňským, či předloňským rokem. Stát poskytoval příspěvek na 60 procent nepokrytých nákladů. Provozům s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku se týkala pomoc 40 procent nákladů. V první výzvě, která se vztahovala na dobu od 1. ledna až 31. března, činila maximálně výše podpory 40 milionů korun. Druhá výzva se týkala dubna a května. Za oba měsíce mohli podnikatelé získat nejvýše 25 milionů korun, jen za duben podpora na jednoho žadatele nesměla přesáhnout 15 milionů korun.

V COVID 2021 MPO navrhuje podporu, která se rovná „součinu 300 korun krát počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků, krát počet dní v rámci rozhodného období“, uvedlo v materiálu na vládu. Za zaměstnance se bude považovat i tzv. spolupracující osoba a také jednatelé se smlouvu o výkonu funkce jednatele. Všichni musejí být přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení ke konkrétnímu datu, které MPO uvede ve výzvě.

I v případě COVID 2021 platila dříve pro vstup podmínka propad obratu o 50 procent. Dotace činila 500 korun na zaměstnance a den. Minimální příspěvek byl 1500 korun na den.

O poskytnutí podpory musí v případě obou programů vydat souhlas Evropská komise. Na každý program MPO počítá s alokací šest miliard korun.

Neočkovaní lidé nemohou až na výjimky od pondělí využívat stravovacích, ubytovacích a dalších služeb typu kadeřnictví nebo fitness centra. Vstup do nich mají povolen lidé s dokončeným očkováním a ti, kteří v posledním půl roce prodělali nemoc covid-19.

  • Zdroj: Český rozhlas