• Zveřejněno: 15.03.2020
  • Autor: Ing. Mgr. Alena Mastantuono

Evropská komise představila 10. března balíček sdělení pokrývajících novou průmyslovou strategii, dlouhodobý akční plán pro lepší implementaci a posílení pravidel jednotného trhu a strategii na podporu MSP v oblasti digitalizace a udržitelnosti.

Sdělení Komise k nové průmyslové strategii lze vnímat jako sumář oblastí, ve kterých chce Komise evropský průmysl podpořit, aby v něm exceloval, přičemž zásadní budou navazující legislativní iniciativy. Pozitivní je bezpochyby to, že je sumář doplněn plánovanými kroky v oblasti podpory MSP a pravidel vnitřního trhu, které nejsou v žádném případě revoluční, ale zaměřují se na to zásadní, a to lepší implementaci a vymáhání pravidel. Firmy nepotřebují přijímat nová pravidla, důležitá je z jejich pohledu účinná implementace přijatých pravidel a odstraňování překážek na vnitřním trhu.

Nová průmyslová strategie má evropskou ekonomiku přeměnit v uhlíkově neutrální a digitálního lídra. Přeměna ekonomiky je dlouhodobý proces, který neučiníme ze dne na den, a evropské firmy potřebují záruku, že se v průběhu let nebudou unijní plány drasticky měnit a budou na všech frontách koherentní. Proto bude důležité stanovit technologicky a kapacitně splnitelné cíle podporované jednotlivými iniciativami. To pomůže podnikům vnímat cíle EU v oblasti digitalizace a klimatu jako příležitost a konkurenční výhodu.

Záruka ze strany Komise, že firmám zajistí konkurenční postavení v globálním měřítku je důležitá. Evropské firmy se nesmí cítit osamocené při plnění ambiciózních cílů v oblasti klimatu. Zavedení takzvaného mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích  by mohlo fungovat pro několik sektorů, ale nelze se na něj plně spolehnout. Unie bude muset přijmout opatření, která zmírní narušení trhu způsobeného silně subvencovanými společnostmi ve třetích zemích. Právě nastavení rovných podmínek bude klíčové, aby nebyli evropští výrobci, ale i obchodníci, znevýhodněni oproti podnikům ze třetích zemí.

Transformace v silně průmyslových oblastech a odklon od uhlí bude vyžadovat, aby tento proces výrazně nezasáhl pracovní místa. České podniky v tomto ohledu uvítaly fond pro spravedlivou transformaci. Otázka je však, jak bude podpora nastavena a jak budou pružná pravidla státní podpory.

Ve světle COVID-19 silně dopadajícího na světovou ekonomiku spustila Komise pomoc MSP a trhu práce vytvořením speciálního fondu. Těžko lze odhadovat, jak dlouho tato situace bude trvat, ale dost možná hovoříme v řádech měsíců. V tomto ohledu je dost pravděpodobné, že řada firem bude nucena odsunout plánované investice a přeměna průmyslu nebude tak rychlá, jak si Komise představovala v době, kdy průmyslovou strategii připravovala.