• Zveřejněno: 15.01.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vyjádření podpory německým zemědělcům a vyjádření nespokojenosti se směřováním českého zemědělství. To jsou důvody, proč v pondělí na Chomutovsku vyjedou zemědělci na protestní jízdu. „Zemědělci donekonečna se sebou orat nenechají. Začněte hájit zájmy zemědělců ČR,“ vzkazuje ministru zemědělství Markovi Výbornému (KDU-ČSL) jeden z organizátorů protestní jízdy, zemědělec Jakub Bodnárik. Vzkaz má i pro prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala. A varuje před dovozem potravin z některých zemí.

V rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že k této pondělní protestní akci zemědělců na Chomutovsku vede potřeba symbolicky podpořit své kolegy z Německa. „Chápeme jejich důvody nespokojenosti, protože nesmyslná Zelená dohoda pro Evropu dopadá stejně tak i na nás,“ řekl.

Dalším důvodem konání této akce je, podle něho, nespokojenost našich zemědělců se směřováním českého, potažmo evropského zemědělství. „Z legislativních nařízení týkajících se zemědělství cítíme neustálý tlak zvyšující se byrokratické zátěže,“ konstatoval.

Zároveň uvedl, že v loňském roce vešla v platnost nová Společná zemědělská politika (SZP), která značně znevýhodnila velké zemědělce a přinesla s sebou pravidla hospodaření, která vedou ke snižování produktivity českého zemědělství. „Jsme přesvědčeni, že je to opět krok ke snížení potravinové soběstačnosti ČR,“ prohlásil.

Argument, že „máme potraviny z dovozu“, čeští zemědělci vnímají jako lichý. „Pokud nebudeme potravinově soběstační, potraviny z dovozu budou stále, ale budou mnohem dražší,“ upozornil.

Současně poukázal i na to, že tímto tvrzením o dovozu drahých potravin ze zahraničí, které by měly nahradit potraviny domácí produkce, zdražení potravin z dovozu, chtějí čeští zemědělci vyzdvihnout i skutečnost, že tato pondělní protestní jízda je protestem nejen našich zemědělců, ale vlastně všech občanů, jichž se tato nesprávná politika rovněž dotýká.

„Nemohu opomenout ani geopolitickou situaci a její dopady do zemědělského sektoru. Konflikt na Ukrajině nejprve způsobil masivní zdražování energií, které se promítlo do abnormálního nárůstu cen všech našich vstupů. Současně se na náš evropský otevřený trh podařilo vpustit část mimoevropské produkce tržních komodit a došlo k převýšení poptávky nabídkou. Výsledkem je propad cen zemědělských komodit. Tato kombinace vrhla všechny zemědělce do situace, kdy draze vyrábějí, ale jsou trhem nuceni levně prodávat,“ řekl dále pro Parlamentní listy.

Načež dodal, že posledním stěžejním důvodem pořádání této akce je vládní konsolidační balíček, který poškozuje i zemědělský sektor, a to způsobem zcela zásadním. Podle něho jsou naši zemědělci toho názoru, že zvýšení daně z nemovitých věcí o přibližně 75 %, je dalším hřebíčkem do rakve českého zemědělství.

Poté sdělil několik organizačních informací k průběhu protestní akce českých zemědělců. Protestní jízda se uskuteční na Chomutovsku, dnes, v pondělí 15. ledna 2024, přičemž místem setkání a přípravy zemědělských strojů před jízdou je Letiště Březno u Chomutova. Protestní jízda bude startovat v 10.00.

„Budeme rádi za účast každého člověka, kterému není lhostejné české zemědělství,“ dodal.

Na otázku redakce, jak chtějí čeští zemědělci udržet nezávadnost potravin, Jakub Bodnárik odpověděl, že zemědělští prvovýrobci celosvětově ke své činnosti používají pesticidy a antibiotika. Existují státy, kde regulace používání těchto přípravků není žádná. Produkty od těchto prvovýrobců mohou být plné škodlivých látek. Protikladem jsou státy, jako je Česká republika, kde jsou stanoveny maximální limity pro použití konkrétního přípravku. Přitom některé přípravky (účinné látky) jsou zcela zakázány. Produkty vyrobené na území ČR, podle platných nařízení, jsou zdravotně nezávadné.

Dále konstatoval, že při ztrátě potravinové soběstačnosti nastane velké riziko, že se k nám ze zahraničí budou dovážet potraviny plné pesticidů či antibiotik.

Následovala další otázka redakce, kde, v současné době, vidí nejdůležitější problém českého zemědělství. Jakub Bodnárik odpověděl, že Evropa, a tím i Česká republika, má za sebou energetickou krizi, novou Společnou zemědělskou politiku, konflikt na Ukrajině, a Češi navíc vládní konsolidační balíček a inflaci v letech 2022 a 2023. Každá z těchto událostí se na hospodaření České republiky podepsala negativně.

První událost v pořadí zdražila veškeré vstupy do výroby o desítky procent. Druhá událost přinesla snížení nárokových dotací větším podnikům s tím, že například zemědělec hospodařící na 2000 ha byl pokrácen na dotacích přibližně o 15 %. Konflikt na Ukrajině způsobil propad cen zemědělských komodit na úroveň roku 2019. A vládní konsolidační balíček přináší další minus v podobě radikálního navýšení daně z nemovitých věcí.

Jakub Bodnárik k tomu dále řekl, že současný problém vidí čeští zemědělci v tom, že vláda nereflektuje dění posledních let, a že vzniklé problémy přehlíží.

Na otázku, jak čeští zemědělci vnímají situaci kolem potravinové bezpečnosti u nás, odpověděl, že potravinová soběstačnost České republiky se dnes pohybuje okolo 70 %. Na první pohled se to nemusí zdát špatné, ale je třeba zapracovat na kategoriích, jako je čerstvá zelenina, ovoce, vepřové maso, brambory, drůbeží maso. Konkrétně u vepřového masa jsme „zvládli“ propadnout z téměř 95% soběstačnosti v roce 2003 na polovinu.

Další otázka redakce opět směřovala k protestním akcím v Německu. Tedy, zda čekal, že tyto protesty budou mít až takovýto rozsahu, a zda se domnívá, že němečtí kolegové dosáhnou toho, proti čemu protestují?

Jakub Bodnárik odpověděl, že rozsah protestních akcí v Německu ho velmi překvapil. Kladně hodnotí jednotnost nejen zemědělců, ale všech jejich občanů. Přál by jim, aby s tamní vládou našli u jednacího stolu společnou řeč, a aby výsledkem bylo alespoň kompromisní řešení.

Poté sdělil několik důvodů, proč probíhají protestní akce v Německu. Jednak jsou to změny sazeb DPH, dražší benzín, topení, zdražení v restauracích a stravování ve školách. Dále je to zavedení daně z plastů, zrušení zelené nafty zemědělcům, škrty v zemědělském dotačním systému apod.

Na otázku redakce, co by, v této souvislosti, vzkázal ministru zemědělství Marku Výbornému a vedení Agrární komory, odpověděl, že ministru Výbornému by, touto cestou chtěl vzkázat, že zemědělci dokážou táhnout za jeden provaz, a donekonečna se sebou orat nenechají. Je třeba si uvědomit, že zemědělství a potravinová soběstačnost jsou strategickým zájmem státu. „Začněte hájit zájmy zemědělců ČR!“, vyzval ministra Výborného.

Prezidentovi Agrární komory ČR vzkázal: Sjednoťme zemědělce a společně pojďme hájit zájmy českých zemědělců a občanů!

  • Zdroj: Parlamentní listy