• Zveřejněno: 17.11.2018
  • Autor: Eugenie Linková

Představitelé Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) a Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) jsou znepokojeni vývojem jednání o nově připravované směrnici proti nekalým obchodním praktikám.

„Návrhy vzešlé z Evropského parlamentu jsou jednoznačně v rozporu se zájmy České republiky. Zdá se, že Evropský parlament podlehl lobbování velkých nadnárodních potravinářských koncernů, které mají na řadě trhů včetně českého dominantní postavení a jsou si tak schopny vynucovat podmínky na úkor svých menších konkurentů i obchodů. Považuji proto za klíčové, aby se debata o nových evropských pravidlech vrátila tam, kde má být – k obraně trhu proti nekalé soutěži. Na prvním místě je pro nás zájem spotřebitele, kterého by přijetí návrhů Evropského parlamentu poškodilo,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Výzva maloobchodu směřuje k europoslancům

AČTO v této souvislosti již v polovině října vyzvala europoslance, aby se proti pozměňovacímu návrhu č. 360, který je součástí 2018/0082 (COD), postavili. Jeho přijetí totiž bude mít za následek:

snížení konkurenceschopnosti samostatných maloobchodníků z řad malých a středních podniků, poškození zemědělského sektoru i malých a středních dodavatelů, zvýšení vyjednávací síly velkých dodavatelů proti maloobchodníkům, postupnou likvidaci českého maloobchodu.

Situace v oblasti českého maloobchodu je více než kritická

„Navrhované zákazy společných nákupů prostřednictvím nákupních aliancí, zrušení důkazního břemene na straně dodavatele nebo odmítnutí požadavku obchodníků, týkajícího se dobrých životních podmínek hospodářských zvířat, povedou k výrazné obchodní nejistotě všech zúčastněných subjektů. V konečné podobě se tento stav odrazí v negativním dopadu na tuzemského spotřebitele,“ konstatoval Zdeněk Juračka, předseda představenstva AČTO.

V současnosti probíhají závěrečná jednání o podobě nové směrnice o nekalých obchodních praktikách v potravinářském řetězci. Rakouské předsednictví by rádo jednání dotáhlo do konce ještě v průběhu listopadu. Je proto nejvyšší čas jasně říct, co by návrhy Evropského parlamentu způsobily, a pevně doufáme, že se členské státy postaví za evropské spotřebitele a odmítnou lobby velkých potravinářských firem, zdůraznili společně Tomáš Prouza a Zdeněk Juračka.

Spojení sil SOCR ČR a AČTO v postupu proti navrhované směrnici jasně dokládá, že situace v oblasti českého maloobchodu je více než kritická. Je proto důležité, aby si této skutečnosti byli vědomi čeští politici i zástupci ČR v Evropském parlamentu.