• Zveřejněno: 18.08.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda
I přes energetickou a potravinovou krizi naši zemědělci loňský rok hospodařili dobře a podařilo se jim obtížné období překonat. Vzrostly sice ceny energií a krmiv, přesto se podařilo udržet soběstačnost například u hovězího masa, cukru nebo mléka. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2022, tzv. Zelená zpráva, jak uvádí ve své tiskové zprávě Ministerstvo zemědělství ČR.

Ve zprávě se dále konstatuje, že meziroční vývoj cen zemědělských výrobců byl příznivý, stouply na 131,5 % úrovně roku 2021. Zároveň ale vzrostla celková cena vstupů (energie, krmiva) do zemědělství – na 124,2 %. Ceny průmyslových výrobců potravinářských výrobků, nápojů a tabáku proti roku 2021 stouply o více než 22 % a spotřebitelské ceny potravin se v průměru zvýšily téměř o 17 %.

Podle předběžných údajů bylo v roce 2022 dosaženo nejvyšší hodnoty produkce zemědělského odvětví za posledních pět let (199 miliard korun v základních běžných cenách). Zisk zemědělství se zvýšil z 21 miliard korun na 28 miliard a dosvědčuje vysokou příjmovou úroveň celého sektoru.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) to komentuje slovy, že „naši zemědělci a potravináři se musí již několikátý rok po sobě vyrovnat s obtížnou situací na trhu, po pandemii přišla ruská agrese na Ukrajině a následné zdražení energií a krmiv, které jsou pro zemědělství nezbytné. Přesto se zemědělcům i potravinářům podařilo situaci většinou zvládnout výborně. Doufám, že tomu tak bude i v následujících letech, kdy nás opět budou čekat další výzvy“.

Zpráva ministerstva zemědělství zároveň poukazuje na to, že pasivní bilance českého agrárního zahraničního obchodu se loni opět zhoršila, a to o 2,8 miliard na 46,4 miliard korun. Ve vývozu se nadále prosazují zemědělské suroviny na úkor výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Česká republika je z více než 100 % soběstačná u hovězího masa, mléka, obilí a cukru.

Výdaje na podporu agrárního sektoru v roce 2022 meziročně klesly o 6,2 % na 70,9 miliard korun. Z celkových výdajů se podpory přímo pro zemědělské podniky snížily o 3,2 % na 47,9 miliard korun. Kvůli ukončení kompenzací za covid výrazně klesly podpory potravinářství (o 64,4 %). Podíl podpor na výzkum, vzdělávání, poradenství a informatiku se však udržuje na 23 % celkových registrovaných výdajů, což je významná pozitivní charakteristika české zemědělské politiky.

Podmínky pro agrární sektor byly loni výrazně méně ovlivněny pandemií než v předchozích letech, projevily se ale důsledky války na Ukrajině, která začala loni na konci února. Konflikt se negativně promítl do zvýšení cen energií (plyn, elektřina, pohonné hmoty) a návazně do zvýšení cen zemědělských komodit a potravin a také do agrárního zahraničního obchodu. I tyto nepříznivé dopady se našim zemědělcům podařilo úspěšně zvládnou a dosáhnout výborného výsledku zemědělského hospodaření.

Zpráva o stavu zemědělství za rok 2022 představuje komplexní statistickou prezentaci a hodnocení vývoje českého zemědělství a potravinářství. Vypracoval ji Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství ČR.

Celou Zelenou zprávu si můžete přečíst na: https://1url.cz/LuWMb.

  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR