• Zveřejněno: 27.08.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Zemědělci jsou dlouhodobě nejslabším článkem obchodní vertikály a zpracovatelé i obchodníci jim diktují výkupní ceny. Mnozí zemědělci částečně řeší odbyt vlastním zpracováním a prodejem zemědělských komodit ve vlastních prodejnách. Na tiskové konferenci Zemědělského svazu ČR (ZS ČR), která se uskutečnila v rámci agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, o tom hovořili představitel Zemědělského svazu ČR.

V úvodu tiskové konference předseda svazu Martin Pýcha vysvětlil, že aby byl odbyt zemědělských výrobků co nejlépe a nejsnáze vyřešen, Zemědělský svaz ČR před několika měsíci spustil nové webové stránky „Najdi svého zemědělce“. Stránky jsou koncipovány jako přehledná mapa, na které zákazník získá na základě své polohy (GPS) rychlé a přehledné informace o nejbližší prodejně ze dvora.

„Zatím je na webu přes 400 prodejních míst, počítáme však s tím, že postupem času budou přibývat,“ prohlásil Martin Pýcha. Pro tyto zemědělce, kteří na tom to webu nabízejí své produkty, zejména lokální potraviny, je příznačné tom, že buď mají své vlastní prodejny nebo prodávají přímo na svých farmách. Takže, lidé, převážně z okolí si tam zajedou a nakoupí právě to, co hledají do své kuchyně či domácnosti. Takže, cíle tohoto webu je, aby se povědomí o těchto konkrétních zemědělcích, nabízejících svoji produkci, rozšířilo i mezi širší veřejnost v dané lokalitě či jejím okolí. Na webu „Najdi svého zemědělce“ Zemědělský vaz ČR nabízel například i některé sezónní produkty, které jsou typické pro danou oblast či lokalitu.

Podle Martina Pýchy je nutné tento způsob prodeje zemědělských výrobků, zejména lokálních potravin, přes daný web podporovat, vždyť nabízený sortiment vhodným způsobem rozšíří a doplní nabídku potravin prodávaných přes prodejny obchodních řetězců. Proto také Zemědělský svaz ČR, který se dosud zaměřil na organizaci tohoto prodeje mezi svými členy, se rozhodl, že nabídne web „Najdi svého zemědělce“ i ostatním zemědělcům, a to je i nečlenům svazu. Jde o to, že i oni budou moci rozšířit tuto nabídku zemědělských výrobků a lokálních potravin o své vlastní produkty, což může vést k tomu, že zájem veřejnosti o tento web vzroste, protože si tam lidé najdou to, co chtějí a případně potřebují.

V této návaznosti Martin Pýcha dále upozornil, že je nutné vést zemědělce k tomu, aby tuto svoji nabídku soustavně aktualizovali, aby to nakonec nedopadlo tak, jak se to stalo v případě jiných webů, které vznikly před časem, a které postupně zanikly díky tomu, že příslušní zemědělci svoji nabídku neaktualizovali a tím o ně veřejnost ztratila zájem.

Zároveň Martin Pýcha dodal, že záměrem svazu je i to, aby na webu nebyla jen nabídka zemědělských výrobků a potravin, ale aby se tam objevily i články, které by představily konkrétního zemědělce, aby si čtenáři webu mohli udělat obrázek o tom, o jakého dobrého a schopného hospodáře jde, který na trh dodává kvalitní, bezpečné, to je zdravotně nezávadné, a zároveň i chuťově dobré potraviny. Zkrátka, k tomu můžeme jenom dodat to, aby lidé věděli, že jim potravinu dodává ten, kdo není anonymní, jako je tomu v případě prodeje v supermarketech a hypermarketech zahraničních obchodních řetězců.

Víte, pokračoval dále ve svém výkladu Martin Pýcha, zřízení tohoto webu je součástí snahy zemědělského svazu prodávat stále více lokálních produktů, a to především z toho důvodu, že se zemědělcům příliš nedaří dostat jejich výrobky do prodejen zahraničních obchodních řetězců ve větším množství. Proto zemědělci chtějí, alespoň tímto způsobem, dostat jejich nabídku potravin a dalších produktů co nejsnáze přímo k zákazníkovi.

Načež Martin Pýcha pro názornost uvedl i konkrétní příklad toho, o co vlastně jde. Například určitý zemědělce denně vyprodukuje cca 15.000 litrů mléka. Když tuto produkci zpracovává a potom prodává přes běžnou obchodní síť, nemá většinou zajištěn odbyt pro celou tuto denní produkci. Proto je zajištění prodeje přes web „Najdi svého zemědělce“ vítanou příležitostí, jak zajistit, aby se celý objem produkce udal na trhu, a aby, díky neprodanému množství jeho produkce, nevznikly pro danou farmu ekonomické ztráty. Navíc, zákazníci tak budou mít k dispozici i bohatší sortiment, než který najdou v běžné obchodní síti.

Martin Pýcha dále uvedl, že kdyby zemědělci měli možnost lépe a účinněji prodávat své zemědělské a potravinářské výrobky přes síť obchodních řetězců, které ovládají přes 80 % maloobchodního trhu u nás, bylo by to pro zemědělce mnohem lepší. Ale pro to nejsou v současnosti vhodné podmínky, byť se mnohé řetězce, díky dobře provedenému marketingu, snaží, zejména v televizních reklamách, o to, že právě ony nabízejí tuzemské lokální potraviny, což ale průzkumy prodávaného zboží nepotvrzují.

Jako konkrétní příklad dobrých obchodních vztahů představil Martin Pýcha supermarket Terno v Českých Budějovicích, který je zaměřen právě na prodej lokálních potravin. Ovšem, jak předseda zemědělského svazu dále dodal, problém těchto prodejen, jako je právě supermarket Terno, spočívá v tom, že tyto sítě prodejních subjektů jsou na sobě nezávislé, mají svojí vlastní obchodné politiku, a vyskytují se v dané lokalitě. Takže, řešení je právě spolupráce s vedením Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Kdy součástí obchodní sítě tohoto svazu jsou prodejny skupiny COOP, ale i dalších obdobných prodejen. Podle Marina Pýchy, byť tyto prodejny mají menší prodejní plochu a vyskytují se na vesnicích a v menších městech, pomoci by mohlo právě to, že tyto prodejny mají zájem prodávat lokální potraviny. Martin Pýcha dále podotkl, že doufá, že zemědělský svaz a svaz spotřebních družstev najdou nakonec nějakou společnou cestu. Načež poznamenal, že svaz spouští také svůj vlastní web, a proto by se nabídka lokálních potravin členů i nečlenů zemědělského svazu mohla na tomto jejich webu rovněž uplatnit.

Načež Martin Pýcha k tomu dále uvedl, že svaz u mezinárodních obchodních řetězců zatím naráží na to, že ve svých supermarketech a hypermarketech nechtějí prodávat lokální potraviny ve větším množství, protože mají svoji logistiku zaměřenou na to, aby do svých prodejen rozvezli zboží ze svých centrálních skladů, a to do celé jejich obchodní sítě. To jim právě distribuci zboží zlevňuje, a proto nemají zájem zásobovat jednotlivé regiony nabídkou různého zboží lokálního významu.

Tiskový mluvčí svazu Vladimír Pícha novináře dále informoval, že každá prodejna ze dvora, uvedená na web „Najdi svého zemědělce“, má v detailu uvedenu svou přesnou adresu, otevírací dobu, charakteristiku svého sortimentu a fotografii z prodejny.

Do budoucna by se tak potenciální zákazníci těchto prodejen ze dvora měli rychle a snadno dozvědět, kde právě probíhá samosběr jahod nebo jablek, který podnik má dostatek brambor nebo kam si mohou přijet cibuli. Proto také vedení Zemědělského svazu logicky předpokládá, že jak se bude zvyšovat návštěvnost stránek, rozšíří se počet prodejen i nabízený sortiment, a že web poroste i co do svých funkcí, a že bude pro řadu zemědělských podniků vítaným nástrojem, jak o sobě a svých produktech dát vědět lidem v okolí.

Prodejní místa zemědělců jsou dostupná na webové adrese www.najdizemedelce.cz.