• Zveřejněno: 16.06.2017

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová ve čtvrtek jednala v Lucemburku, kde se zúčastnila zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (Rada EPSCO).

Dohodnuta byla doporučení EU pro jednotlivé členské státy v rámci evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik nebo revize směrnice o ochraně zaměstnanců před karcinogeny a mutageny. Diskutovalo se také o Evropském pilíři sociálních práv.

„My podporujeme navržené principy Evropského pilíře sociálních práv jako východisek pro sociální politiku Evropské unie v příštích deseti letech, teď je třeba shodnout se na obsahu a budoucím provádění v praxi,“ uvedla ministryně Marksová. Pilíř je primárně určen pro země eurozóny. „Iniciativa by se měla týkat všech členských států, jinak by se prohloubilo rozdělení EU,“ upozornila ministryně.

Ministryně Marksová přivítala dohodu o revizi směrnice o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s působením karcinogenů a mutagenů při práci.

Členským státům se ale nepodařilo najít shodu u revize směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb, u revize nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nebo u návrhu tzv. evropského aktu přístupnosti. ČR patří mezi země, které se obávají negativních dopadů revize směrnice o vysílání pracovníků na zaměstnanost zejména v malých a středních podnicích v sektoru dopravy. „Chceme najít takové řešení, které umožní dostatečnou sociální ochranu vysílaných pracovníků a zároveň nebude vytvářet překážky na vnitřním trhu,“ uvedla ministryně.

ČR obecně podporuje změny, které obsahuje návrh na revizi nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, jehož projednávání bude pokračovat. Příliš rychlé přijetí návrhu bez důkladného projednání sporných otázek by mohlo vést k problémům při provádění nařízení v praxi.

Návrh evropského aktu přístupnosti, který má zpřístupnit vybrané výrobky a služby na vnitřním trhu pro osoby se zdravotním postižením, ČR podporuje. V návrhu ale přetrvávají určité technické problémy, které se budou nadále řešit, aby tato nová legislativa přispěla ke zkvalitnění života zdravotně postižených.

 

 

 

  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR