• Zveřejněno: 10.11.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Na rozvoj a modernizaci podnikání mohou zemědělci a potravináři využít národní podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Podle tiskové zprávy ministerstva zemědělství se v návrhu státního rozpočtu pro příští rok podařilo pro tyto účely ministrovi zemědělství vyjednat dvě miliardy korun, což je o miliardu více, než navrhovalo ministerstvo financí. Tyto peníze pomohou žadatelům například s dlouhodobými investicemi, nákupem zemědělské techniky a s náklady spojenými s úhradou pojištění.

„Jsem rád, že se nám při vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok podařilo v souladu s programovým prohlášením vlády zajistit pro PGRLF dvě miliardy korun. Myslím si, že je to důležité, protože podpory poskytnuté přes Fond mají větší multiplikační efekt. V průměru je to zhruba šest a půl násobek a u programu Zemědělec dokonce až třináctinásobek. To znamená, že dvě miliardy korun ze státního rozpočtu mají v resortu Ministerstva zemědělství celkově pozitivní vliv v celkovém objemu zhruba třináct miliard korun,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

V tiskové zprávě ministerstva zemědělství se dále uvádí, že v roce 2021 poskytoval PGRLF podpory jak ve formě přímých nevratných podpor, tak prostřednictvím finančních nástrojů (úvěrů poskytovaných přímo společností PGRLF).). Nezanedbatelnou roli hraje PGRLF i v oblasti finanční podpory pojištění. Podpory společnosti mají výrazný takzvaný multiplikační efekt, tj. násobný, který v konečném důsledku přispívá i k růstu HDP a k celkové lepší kondici zemědělského odvětví. V roce 2021 tak například u Programu Zemědělec dosáhl tento poměr 1:13. V praxi to znamená, že na jednu korunu poskytnutou klientům se udělaly investice do zemědělství v minimální hodnotě 13 korun.

Program Zemědělec je investiční podpora zaměřená zejména na realizaci dlouhodobých investičních záměrů. Příjemce podpory investuje zejména do strojního zařízení, vybavení, technologických celků, výstavby, pořízení nebo vylepšení nemovitého majetku či investic na nákup plemenných zvířat. Podporovaná investice musí vést ke zlepšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku, zejména snížením výrobních nákladů nebo zlepšením a dalšímu rozvinutí produkce podniku zemědělského prvovýrobce.

  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR