• Zveřejněno: 09.03.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

O posílení rozpočtu na Společnou zemědělskou politiku (SZP), podpoře malých zemědělců i problematice afrického moru prasat (AMP) v pátek jednal ministr zemědělství Miroslav Toman s německou ministryní výživy a zemědělství Julií Klöcknerovou.

Podle tiskové zprávy Ministerstva zemědělství ČR tématem pátečního jednání bylo především vyjednávání podmínek nové SZP. Obě strany se shodly, že rozpočet na ni je třeba navýšit, aby byli zemědělci schopni plnit očekávání ve vztahu k ochraně životního prostředí a boji s klimatickou změnou.

Podle ministra Miroslava Tomana existuje také shoda na nutnosti zjednodušení budoucí SZP, která nesmí zatěžovat zemědělce zbytečnou byrokracií a i na dobrovolnosti zastropování přímých plateb a na definici skutečného zemědělce. Oba tyto nástroje by neměly být povinné!

Vzhledem k tomu, že reforma SZP stále nebyla dokončena, je důležité připravit přechodné období. Česká republika, stejně jako Německo, považuje za nezbytné dvouleté přechodné období, aby se nová pravidla stihla zavést do praxe a nevzniklo riziko, že zemědělci zůstanou bez podpor.

Společný postoj má ČR a Německo také k zavedení tzv. redistributivní platby. „Jde o platbu na první hektary, která efektivně a jednoduše podpoří nejmenší farmáře. V zavedení tohoto nástroje jsme se s německou ministryní jednoznačně shodli,“ řekl ministr Miroslav Toman.

  • Zdroj: MZe