Dne 22. 7. 2022 byl ve Sbírce zákonů (v částce 97 Sbírky zákonů) uveřejněn zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů.
Tento zákon upravuje tzv. Milostivé léto II, upravuje tedy zvláštní důvody a podmínky, za kterých soudní exekutor zastaví exekuci. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.
 
 
  • Zdroj: Vláda ČR