• Zveřejněno: 12.07.2022

mezinárodní konference Asociace samostatných odborů

Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky

 

(Státní příspěvek na činnost dle § 320a písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, v rámci činnosti ASO na podporu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání na centrální a podnikové úrovni v roce 2022)

 

Termín:            12. července 2022 od 9.00 hodin

Místo:               Kongresový sál, Hotel Olšanka, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov
_________________________

 

 

P R O G R A M
______________________________

 08.30 - 09.00
Registrace účastníků konference

 09.00 - 09.15
Zahájení konference a přivítání účastníků
Bohumír Dufek, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15 - 09.30
Vystoupení Mgr. Dany Roučkové, náměstkyně pro řízení sekce legislativy MPSV

 09.30 - 09.45
Vystoupení Jana Wiesneraprezidenta Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 09.45 - 10.05
Prezentace výsledků průzkumu  „Vliv minimální mzdy na motivaci zaměstnanců i zaměstnavatelů k růstu produktivity práce a na podporu zavádění nových technologií“
Ing. Jaroslav Ungerman, CSc.                    

 10.05 - 10.25
Prezentace odborné studie „Ekonomické důsledky související s pandemií COVID-19 a dopady na zaměstnanost“
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze                        

 10.25 – 10.50   Přestávka

 10.50 - 11.10
Prezentace odborné studie „Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize COVID-19
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

  11.10 - 11.30
Prezentace odborné studie „Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu“
Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s.r.o.

11.30 - 11.50
Prezentace odborné studie „Kurzarbeit a další možná řešení v souvislosti s omezováním provozu pro překážky v práci“
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

 11.50 - 12.10
Prezentace odborné studie „Kolektivní vyjednávání jako klíčová součást dobře fungujícího sociálně tržního hospodářství a spolupráce sociálních partnerů na úrovni odvětví
Ing. Helena Marešová a Mgr. Marie Táborská.Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

 12.00 - 12.50    Vystoupení zahraničních hostů

 12.50 – 13.20    Diskuse

 13.20 - 13.35     Závěr konference             

 13.35                Oběd

 

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do těchto jazyků: angličtina, němčina, polština, maďarština, dánština.

 

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

________________ Ohlasy v médiích:

ČT, Studio 6 (11:15) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/222411010110712/

ČT, Zprávy ve 12 (10:10) https://www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/222411012000712/

ČT, Studio ČT24 (26:11) https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058060712/

 

Předchozí konference na konference.odbory.info

 

 

 

  • Zdroj: Asociace samostatných odborů