• Zveřejněno: 03.03.2023

ASOCIACE   SAMOSTATNÝCH   ODBORŮ
a
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy
- Asociace svobodných odborů České republiky

uspořádali

Mezinárodní ekonomickou konferenci,  
která se uskutečnila

v pátek 3. března 2023 od 10.00 hod. 

ve Zlatém sále Lichtenštejnského paláce,
v Praze na Kampě, U Sovových mlýnů 506/4.

 

 

P R O G R A M

 

09.30 – 10.00                  PREZENCE 

10.00 – 10.15 
Zahájení konference,
Bohumír DUFEK, předseda Asociace samostatných odborů, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.15 – 10.30
Národní plán obnovy ČR, příležitost k řešení energetické krize
Ing. Jozef SÍKELA, ministr průmyslu a obchodu

10.30 – 10.45
Vystoupení k současné situaci v energetice
Ing. Vladimír NOVOTNÝbývalý člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

10.45 – 11.00
Vystoupení Ing. Jaroslava UNGERMANA, CSc.člena Evropského hospodářského a sociálního výboru 

11.00 – 11.15
Vystoupení premiéra České republiky prof. PhDr. Petra FIALY, Ph.D., LL.M.

11.15 – 11.30
Vystoupení Ing. Jaroslava HANÁKAprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR

11.30 – 11.45
Vystoupení k současné ekonomické situaci a výhled ekonomiky
Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D.
předseda představenstva a GŘ Brano Group

11.45 – 12.00
Vystoupení k problematice zdravotnictví – Proč nikdy nedoženeme EU-15?
prof. MUDr. Ing. Petr FIALA, Ph.D., FICAE.

12.00 – 12.15
Vystoupení k problematice železniční dopravy
Mgr. Martin MALÝpředseda Odborového sdružení železničářů

12.15 – 12.30
Výhledy sociální a důchodové reformy
Ing. Marian JUREČKA, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí

12.30 – 12.45                  ZÁVĚR KONFERENCE

 

 

 

Jednacím jazykem konference byla čeština. Konference byla tlumočena do angličtiny.

Konference byla živě přenášena prostřednictvím ČTK, portálu ASO www.odbory.info a facebookové stránky ASO.

 

Přílohy: