• Zveřejněno: 16.06.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Těžební společnost OKD, podle zpravodajství Mladé fronty DNES, bude mít na starosti technickou likvidaci černouhelného Dolu ČSM na Karvinsku poté, jakmile tam skončí těžba v lokalitách Sever a Jih na přelomu let 2025 a 2026. Před několika dny o tom, svým usnesením, rozhodla vláda. Náklady na likvidaci dolu se odhadují na 4,7 miliardy korun. Dříve utlumované doly v karvinském revíru přebíral od OKD státní podnik Diamo, který je pověřen zajištěním jejich likvidace.

Těžební společnost OKD, podle usnesení vlády, rovněž uskuteční dohodnutý sociální program, v jehož rámci bude, odcházejícím zaměstnancům, vyplacen až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku. Informovala o tom mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Podle generálního ředitele OKS Romana Sikory vláda, tímto usnesením, potvrdila, že společnost OKD tak může realizovat vše, co chtěla, podle svého původního záměru, uskutečnit vlastními silami a z vlastních prostředků. To je, po ukončení hornické činnosti, vypořádat zaměstnanecké záležitosti a zároveň i po sobě i uklidit daný těžební prostor. Veškeré potřebné finance, ve výši 4,7 miliardy korun, již společnost OKS má na účtu. Od státu nebude potřebovat ani korunu,“ zdůraznil Roman Sikora.

Zpráva k tomu dále uvádí, že potřebné peněžní prostředky společnost OKD nashromáždila ze zisků v letech 2021 až 2023. Podle mluvčí OKS Barbory Černé se předpokládá, že náklady na technickou likvidaci dolu dosáhnou 3,3 miliardy korun a na sociální program půjde 1,4 miliardy.

Zpráva rovněž konstatuje, že uhlí se v Dole ČSM těží ve dvou lokalitách, a to nazvaných Sever a Jih. OKD předpokládá, že těžbu v těchto lokalitách ukončí na přelomu let 2025 a 2026. Potom bude přibližně tři roky provádět technickou likvidaci dolu s tím, že se zároveň již připravuje na případné další podnikání ve výrobě uhelných směsí a v zelené energii.

Zpráva dále vysvětluje, že společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. V minulých letech ale firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží už jen v Dole ČSM. OKD zaměstnává přibližně 3300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

„To, že OKD po ukončení těžby nezanikne, je dobrou zprávou pro naše zaměstnance, kteří zde budou chtít pracovat i po ukončení těžby. Pro technickou likvidaci a plánované podnikatelské aktivity budeme nadále potřebovat několik set pracovníků,“ dodal Roman Sikora.

  • Zdroj: Mladá fronta Dnes