• Zveřejněno: 12.02.2024
  • Autor: Miroslav Svoboda

Proč je teplo ve městech zdaněno nižší sazbou než na venkově? Vláda nedokáže tuto nesrovnalost, která má dopad na miliony Čechů, rozumně objasnit, zatímco majitelé vlastního vytápění hovoří o nespravedlnosti, píše ve svém zpravodajství list Epoch Times ČR.

Načež dále vysvětluje, že od 1. ledna 2024 došlo na základě novelizovaného zákona o DPH k přehodnocení sazeb DPH. Místo tří vznikly pouze dvě sazby (12 % a 21 %), přičemž stát přerozdělil zboží a služby do těchto dvou sazeb.

„Cílem změny systému DPH a redukce počtu sazeb ze tří na dvě je jeho větší přehlednost, jednoduchost a minimalizace prostoru pro výkladové nejasnosti a potenciální daňové úniky,“ uvedlo pro Epoch Times prostřednictvím svého tiskové mluvčího Ministerstvo financí ČR.

List dále konstatuje, že dodávky tzv. dálkového tepla, tedy ohřevu z tepláren, které zásobují městské aglomerace, se od ledna ocitly v nižší sazbě 12 %, což pro obyvatele bytů znamená, že ušetří. Zato DPH u všech ostatních paliv, včetně těch ekologických, se zvýšilo o 6 procentních bodů (z 15 na 21), což logicky povede k tomu, že lidé, kteří nevyužívají centralizované teplo, a spoléhají se na vlastní vytápění, si budou muset připlatit.

„Lidé na vesnici jsou zvyšováním cen paliv znevýhodňováni,“ namítá Martin Kohut, majitel firmy Kohut Trade Company, která se specializuje na prodej dřevěných peletek, briket a uhlí. Dodává, že obyvatelé obcí si navíc musejí nákup kotlů a kamen, jejich údržbu a topivo obstarávat sami, a mají s tím větší starosti a práci než lidé žijící ve městech.

List k tomu dodává, že pevná paliva jako hlavní zdroj vytápění používá, podle odhadů, 15 % českých domácností (asi 700 tisíc). Další stovky tisíc domácností ovšem používají pevná paliva jako dodatkový zdroj, zejména k vytápění plynem.

„Lidé s nižšími příjmy, kteří jsou ekonomicky nejzranitelnější, využívají nejvíce k vytápění právě pevná paliva nebo dálkové teplo. Je v tom i velká míra nespravedlnosti – ve městě je základní vytápění uspokojováno dálkovým teplem, tedy vytápěním s nižším DPH, ale na vesnicích je tento samý ekvivalent sociálního vytápění zdaněn nejvyšší sazbou 21 %,“ poukázal na nesrovnalost Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta.

Podle listu Epoch Times jeho oborové sdružení oslovilo vloni ministry i předsedu vlády, aby na tuto nespravedlnost poukázali, ale sešel se s nimi pouze ministr životního prostředí Petr Hladík, který jim oznámil, že tato věc není v jeho gesci.

Epoch Times oslovil další zainteresovaná ministerstva, tj. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo financí ČR, aby redakci vysvětlily rozpor mezi nižší sazbou DPH u centralizovaného tepla a vyšší sazbou u pevných paliv. Podle listu se ministerstva odkazovala jedno na druhé, aniž by byla schopna poskytnout odpověď. Proto se redakce obrátila na Úřad vlády ČR, kde jim odpověděli, že „jde o politickou shodu v rámci koalice, která vzešla z jednání během přípravy konsolidačního balíčku. Vláda postupovala při přeřazování zboží a služeb mezi základní sazbu 21 procent a sníženou sazbu 12 procent tak, že do snížené sazby byly zařazeny hlavně složky se zdravotním či sociálním významem, jako jsou například potraviny a léky“.

Na dotaz redakce, jaký je rozdíl mezi sociálním významem tepla ve městě a na venkově a proč došlo k uvedenému rozporu, dostala lakonické vyjádření, že „teplo bylo dlouhodobě ve snížené sazbě, kde zůstalo, ostatní paliva se sjednotila do základní, kde většina z nich byla i před změnami,“ zdůvodnila uvedený rozdíl v ceně za teplo tisková mluvčí Úřadu vlády Lucie Ješátková.

Podle listu vláda na jedné straně volá po klimaticky přívětivějším vytápění, na straně druhé zvyšuje daně u jednoho z neudržitelnějších paliv, tj. domácí biomasy s ultranízkými emisemi, upozorňuje na protiklad Vladimír Stupavský, a dodává: „Z vládních kroků čtu, že levá ruka neví, co dělá pravá.“ Kvůli zvýšenému DPH na pelety, podle něho, hrozí ještě další jev. Protože v sousedním Německu platí na dřevní paliva DPH ve výši sedmi procent, německým obchodníkům se vyplatí nakoupit pelety v Česku, vyvézt je do Německa a prodat je zpět českému zákazníkovi. Vydělá na tom obchodník, nižší cenu může dostat i český spotřebitel a jediný, kdo na tom ztratí, je český stát, protože daň se odvede v zahraničí, varuje Vladimír Stupavský.

  • Zdroj: Epoch Times ČR