• Zveřejněno: 09.11.2021
 • Autor: Miroslav Svoboda

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vyzývají současnou i budoucí vládu: dodržte dohodu vyjednanou s odbory, aby od 1. ledna 2022 zvýšily platové tarify!

Na tiskové konferenci Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů byli dnes novináři seznámeni s tím, že:

 • Uplynulý rok a půl poznamenaný pandemií COVID-19 jasně prokázal význam veřejných služeb a jejich zaměstnanců pro zabezpečení chodu státu a při ochraně zdraví a životů občanů. Zaměstnanci nemocnic, zdravotnických záchranných služeb, hygienické služby a zdravotních ústavů, sociálních služeb, hasiči, vojáci, úředníci, kteří zajišťovali finanční pomoc lidem a firmám postiženým pandemií, a mnozí další bez ohledu na rizika a délku pracovní doby dělali vše, co bylo třeba.
 • Současná epidemická situace se znovu zhoršuje a opět se od těchto pracovníků vyžaduje mimořádné nasazení. Jsou sice již zkušenější, ale také daleko unavenější, psychicky a fyzicky vyčerpaní z toho, co prožili. Je třeba udělat vše pro to, aby zaměstnanci svoji práci neopustili, aby dál ve zdravotnictví a v sociálních službách poskytovali péči o pacienty a klienty, protože na jejich práci závisí zdraví a životy.
 • Navíc i na ně stejně jako na ostatní dopadá současná stále se zvyšující inflace, zdražování energií a dalšího zboží a služeb a mnozí musí řešit existenční problémy.
 • Je proto zcela nepřijatelné, aby za této situace od 1. ledna 2022 nedošlo ke zvýšení platů a mezd zaměstnanců veřejných služeb, jak odbory s vládou dojednaly. Připomínáme, že odbory původně požadovaly zvýšení platů a mezd všech zaměstnanců o 10 %.

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů dále uvádějí, že výsledkem dlouhých a náročných jednání byla dohoda na tomto kompromisu:

 • Ve veřejných službách, vyjma zdravotnictví, se od 1. 1. 2022 mají zvýšit platové tarify o 1.400 Kč.

Ve zdravotnictví bylo od 1. 1. 2022 dohodnuto následující navýšení:

 • Pracovníci uvedení v příloze č. 1 nařízení vlády o platech navýšení o 1.400 Kč
 • Zdravotníci uvedení v příloze č. 2 nařízení vlády o platech zařazení do 7. platové třídy navýšení o 1.400 Kč
 • Zdravotníci uvedení v příloze č. 2 nařízení vlády o platech zařazení od 8. platové třídy navýšení o 6 procent.
 • Lékaři v příloze č. 3 nařízení vlády o platech navýšení o 6 procent.
 • Plošné zvýšení platových tarifů není nivelizací platů, která brání diferencovat a lépe odměňovat ty nejlepší (tarify tvoří cca 60 % z celkového příjmu), není pozůstatkem socialismu či populismem (tarify jsou v zahraničí běžné ve veřejných službách, u nás také, a to i v soukromých společnostech), koneckonců zvýšení platů ústavních činitelů o 6 % je rovněž plošné. Naopak, nezvýšení tarifů znamená, že většina zaměstnanců nedostane nic a letošní zkušenost to plně potvrdila.

Proto Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů vyzývají:

 • současnou vládu, aby dodržela dohodu a schválila nařízení vlády s výše uvedeným dohodnutým zvýšením platových tarifů,
 • budoucí vládu, aby zachovala tuto dohodu a prokázala tak svůj respekt k práci zaměstnanců zdravotnictví, sociálních služeb, hasičů, policistů a dalších zaměstnanců veřejných služeb.
 • Zdroj: OSZSP ČR, LOK-SCL