• Zveřejněno: 19.03.2020

Evropská komise se dnes 19.3.2020rozhodla vytvořit v systému rescEU strategickou zásobu zdravotnických prostředků: ventilátory a ochranné masky pomohou zemím EU zvládat pandemii koronaviru COVID-19.

 • Komise vytváří zásobu zdravotnických prostředků v rámci “rescEU”.
 • Součástí rezervy budou:
 • zdravotní vybavení pro jednotky intenzivní péče (ventilátory apod.)
 • osobní ochranné pomůcky (např. masky)
 • vakcíny, léky, laboratorní pomůcky
 • Distribuci vybavení zajistí „středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události“
 • Země EU, které budou chtít uskladnit rezervu na svém území, budou moci požádat o grant ­ EU poskytne 90 % nákladů

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová prohlásila: „Vytvořením společné zásoby nouzového zdravotnického vybavení, k němuž dochází vůbec poprvé, podáváme reálný důkaz o solidaritě v EU. Budou z ní mít prospěch všechny členské státy a všichni naši občané. Vzájemná pomoc je jediná cesta vpřed.“

Zdravotnické prostředky, které se stanou součástí rezervy, budou mimo jiné zahrnovat:

 • zdravotnické vybavení pro jednotky intenzivní péče, jako jsou ventilátory,
 • osobní ochranné pomůcky, jako jsou masky pro opakované použití,
 • vakcíny a léky,
 • laboratorní pomůcky.

Komisař pro řešení krizí Janez Lenarčič uvedl: „EU přináší členským státům více vybavení. Vytváříme zásobu v systému rescEU, abychom rychle zpřístupnili dodávky nutné k boji s koronavirem. Podpoříme jimi členské státy, které mají nedostatek vybavení potřebného k léčbě infikovaných pacientů, k ochraně zdravotnických pracovníků a zpomalení šíření viru. Máme v úmyslu okamžitě začít.“

Fungování zásoby v systému rescEU

 • Zásoba bude fyzicky umístěna v jednom nebo několika členských státech. Za nákup vybavení bude odpovídat hostitelský členský stát.
 • Komise bude financovat 90 % zásoby. Distribuci vybavení bude řídit středisko EU pro koordinaci odezvy na mimořádné události, aby se dostalo tam, kde je nejvíce potřeba.
 • Počáteční rozpočet EU na tyto zásoby činí 50 milionů eur, z toho 40 milionů eur představují aktivované dodatečné prostředky (po schválení rozpočtovými orgány).

Vedle toho členské státy momentálně na základě dohody o společném zadávání veřejných zakázek nakupují osobní ochranné pomůcky, plicní ventilátory a vybavení nezbytné pro testování koronaviru. Tento koordinovaný přístup dává členským státům silnou pozici při jednáních s odvětvím ohledně dostupnosti a ceny léčivých přípravků.

Další kroky

Dané opatření získá právní platnost v pátek 20. března a ihned poté může členský stát, který si přeje část zásob rescEU uskladnit na svém území, požádat Evropskou komisi o přímý grant. Tento grant pokrývá 90 % nákladů na zásoby. Zbývajících 10 % ponese členský stát.

Souvislosti

Systém rescEU je součástí mechanismu civilní ochrany EU, který posiluje spolupráci mezi zúčastněnými státy v oblasti civilní ochrany s cílem zlepšit prevenci katastrof, připravenost a reakci na ně. Mechanismus civilní ochrany EU již obsahuje takzvanou rezervu prostředků rescEU: patří mezi ně například letadla a vrtulníky pro hašení požárů. Aktuální návrh tento mechanismus zdokonaluje. Prostřednictvím tohoto mechanismu hraje Evropská komise klíčovou úlohu při koordinaci reakce na katastrofy v Evropě i za jejími hranicemi.

V případě, že rozsah mimořádné události přesáhne zásahové kapacity určité země, může tato země prostřednictvím mechanismu požádat o pomoc.

K dnešnímu dni se mechanismu účastní všechny členské státy EU a dále Island, Norsko, Srbsko, Severní Makedonie, Černá Hora a Turecko. Od svého vzniku v roce 2001 reagoval mechanismus civilní ochrany EU na více než 330 žádostí o pomoc v EU i mimo ni.

 

 • Zdroj: Evropská komise