• Zveřejněno: 12.05.2020

 

  • COVID-19: Komise vybrala osm výzkumných projektů
  • Cílem je urychlit rozvoj léčby a diagnostiky koronaviru
  • Půjde na ně 117 milionů eur z veřejných i soukromých zdrojů:
  • 72 milionů eur z Horizontu 2020
  • 45 milionů poskytne farmaceutický průmysl
  • Celkem se podílí 94 organizací, včetně univerzit, firem a výzkumných ústavů

Praha 12. května 2020

Evropská komise dnes oznámila, že v rámci zrychlené výzvy k podávání návrhů, kterou v březnu vypsalo partnerství veřejného a soukromého sektoru nazvané iniciativa pro inovativní léčiva (IMI), bylo vybráno osm rozsáhlých výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem.

Aby bylo možné financovat více kvalitních návrhů, zvýšila Komise svůj příspěvek na 72 milionů eur (místo původně plánovaných 45 milionů), které půjdou z programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Dalších 45 milionů eur poskytne farmaceutický průmysl, přidružení partneři IMI a další organizace zapojené do projektů. Celková investice tak dosáhne 117 milionů eur.

Komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabrielová uvedla: „Musíme spojit odborné znalosti a zdroje veřejného i soukromého sektoru, abychom překonali tuto pandemii a připravili se na případné další nákazy. Díky finančním prostředkům z programu Horizont 2020 a od našich partnerů z farmaceutického odvětví a dalších se urychlí vývoj diagnostických a léčebných postupů proti koronaviru. To jsou klíčové nástroje, které k řešení této globální krize potřebujeme.“

Dnes vybrané projekty tvoří součást společné evropské reakce na koronavirovou pandemii, kterou již od počátku krize koordinuje Komise. Během dárcovské akce v rámci globální reakce na koronavirus dne 4. května přislíbila Komise celkem 1,4 miliardy eur. Z toho jedna miliarda eur, kterou poskytne prostřednictvím programu Horizont 2020, je určena na vývoj vakcín, nových způsobů léčby a diagnostických nástrojů s cílem zabránit šíření koronaviru. Od ledna 2020 kromě toho Komise z programu Horizont 2020 mobilizovala již celkem 352 milionů eur. Tato částka zahrnuje mimo jiné 48,2 milionu eur věnovaných na 18 výzkumných projektů, které se začaly zabývat otázkami připravenosti a reakce na šíření nákazy, rychlých diagnostických vyšetření u pacienta, nových způsobů léčby a nových očkovacích látek.

Z osmi projektů financovaných v rámci výzvy IMI se jich pět zaměří na diagnostiku a tři na léčbu. V rámci projektů v oblasti diagnostiky by měly vzniknout prostředky, které bude možné používat kdekoli, tedy například v lékařské ordinaci nebo u pacienta doma, a které dokáží poskytnout rychlé výsledky do 14 až 40 minut. Ostatní projekty, které se soustředí na vývoj léčebných postupů, se zaměří především na současnou koronavirovou pandemii, avšak značné úsilí věnují také přípravě na budoucí nákazy.

Celkem se na projektech podílí 94 organizací, včetně vysokých škol, výzkumných organizací, podniků a veřejných organizací. Výrazné je také zapojení malých a středních podniků, které tvoří více než 20 % účastníků a obdrží 17 % rozpočtu.

Seznam projektů, které byly vybrány pro financování (po úspěšném uzavření grantových dohod s IMI), je k dispozici zde.

Souvislosti

Iniciativa pro inovativní léčiva (IMI) je partnerství veřejného a soukromého sektoru, které uzavřely Evropská komise a farmaceutické odvětví zastoupené Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Jeho cílem je zlepšovat zdraví urychlením vývoje inovativních léčiv a zajištěním přístupu pacientů k nim, zejména v oblastech, kde existují nenaplněné zdravotní nebo sociální potřeby.

  • Zdroj: Evropská komise