• Zveřejněno: 21.12.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Výtky Evropské komise ohledně kontrol zemědělců v rámci opatření Programu rozvoje venkova byly neopodstatněné. Česká republika tak nemusí vracet původně vyměřenou korekci 151 tisíc EUR. Rozhodl o tom Tribunál Soudního dvora EU, jehož rozhodnutí Česká republika obdržela 19. prosince 2019.

Zprávu o rozhodnutí Evropského soudu zveřejnil Zemědělský svaz ČR na svých webových stránkách s tím, že ji čerpal z informací Ministerstva zemědělství ČR. Podle této zprávy situaci také okomentoval ministr zemědělství Miroslav Toman, který prohlásil, že „rozsudek Evropského soudu potvrdil, že systém kontrol nastavený v České republice u opatření Programu rozvoje venkova nebyl v rozporu s unijním právem, a je tedy nastaven správně“.

Ministerstvo zemědělství ČR dále k tomuto problému uvádí, že Evropská komise (EK) v roce 2015 našemu ministerstvu zemědělství vytýkala, že nedostatečně koordinovalo kontroly jednotlivých dozorových orgánů u zemědělců v programovém období 2014-2020. Podle názoru EK nemohou být tyto kontroly prováděny v rozmezí delším než 14 dní, resp. 48 hodin u kontrol zvířat, od oznámení kontroly. Tento názor Evropské komise, podle Ministerstva zemědělství ČR, nemá žádnou oporu v unijním právu. České republice Evropská komise původně vyměřila korekci ve výši 151 tisíc EUR z plateb z agroenvironmentálně-klimatických opatření a opatření na kompenzaci přírodního znevýhodnění. ČR s rozhodnutím nesouhlasila a napadla jej u Evropského soudu. Ten nyní rozhodl, že kontroly byly v pořádku. EK ještě může proti rozhodnutí soudu podat kasační stížnost.

  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství