• Zveřejněno: 09.01.2020

Dnešního dne dopoledne, tj. 9. ledna 2020, podepsali sociální partneři v rezortu zemědělství, tj. za zaměstnavatele Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR a Ing. František Winter, předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů, a za odbory Bohumír Dufek, předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů ČR

Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2020.

 V KSVS byla po velmi složitých a nekonstruktivních jednáních ze strany podnikatelů dohodnuta stupnice minimálních mzdových tarifů s navýšením v průměru o 5,81 %.

 V Praze dne 9. prosince 2020

 

Bohumír Dufek

předseda OSPZV-ASO ČR