• Zveřejněno: 16.12.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Historicky druhou Kolektivní dohodu vyššího stupně podepsali (KDVS) 12. prosince 2018 představitelé vlády a odborových svazů, které zastupují státní zaměstnance.

„Je to dobrá zpráva pro 70 tisíc státních zaměstnanců. Věříme, že přispěje ke zvýšení atraktivity státní služby,“ uvedl předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Kromě něj dohodu podepsali také zástupci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Asociace samostatných odborů. Za vládu se pod dokumentem nachází podpis předsedy vlády Andreje Babiše a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové.

Podepsaná dohoda například přináší, že i nadále zůstává zachován institut indispozičního volna v délce 5 dnů v kalendářním roce. Totéž platí i pro převod zbývající části dovolené do dalšího kalendářního roku. Rozšiřuje se okruh odměn při životních výročích, a to o poskytnutí odměny při dovršení věku 40 let. Došlo též ke sjednocení podmínky pro odměnu při životním výročí, a to na dobu nejméně 5 let trvání služebního poměru.

Objevuje se v ní také povinnost úřadů přijmout vhodná opatření, včetně případné úpravy pracovní doby, jestliže teplota v objektu dosáhne 28 stupňů Celsia.

V kolektivní dohodě byl také zakotven zákaz služebního úřadu vyžadovat od státních zaměstnanců údaje o členství v odborové organizaci, který zákon o státní službě, oproti zákoníku práce, neobsahuje. Kolektivní dohoda nově obsahuje definici pojmu „informování“ a „projednání“ ve vztahu mezi služebním úřadem a odborovou organizací.