• Zveřejněno: 04.12.2018

Dne 3.11.2018 vstoupilo v platnost nové nařízení, které Evropská komise navrhla v květnu 2016 s cílem ukončit neodůvodněné zeměpisné blokování online. Evropané se tak nebudou muset bát, že se stránka zablokuje nebo že budou přesměrováni jinam jen proto, že jsou – oni sami nebo jejich kreditní karta – z jiné země. Budou mít kdekoli v EU přístup ke zboží a službám online.

Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová při této příležitosti uvedli: 

Ještě v roce 2015 63 % internetových stránek neumožňovalo nákupy zákazníkům z jiné země EU. V důsledku toho bylo bezmála dvěma třetinám zákazníků znemožněno nakupovat přes internet ze zahraničí. 3. prosince tato omezení skončí. Chceme Evropu bez bariér, a to také znamená odstranění překážek pro nákupy online.

Již byly odstraněny poplatky za roaming, máme nová pravidla pro ochranu osobních údajů, občané mohou cestovat i se svým online obsahem a nyní přichází konec neoprávněného zeměpisného blokování jako další důležitá iniciativa, díky níž se jednotný digitální trh stane realitou pro všechny a konkrétní výhody zaznamenají občané i podniky.

Díky novým pravidlům získají spotřebitelé širší výběr zboží za konkurenční ceny, a tím i lepší podmínky. Podnikům se současně rozšíří jejich zákaznická základna napříč hranicemi a také se jim sníží transakční a administrativní náklady. Nařízení tvoří rovněž součást rozsáhlejšího úsilí EU o podporu elektronického obchodu v rámci jednotného trhu, kam patří i opatření s cílem zajistit lepší ochranu spotřebitelů na internetu, cenově dostupnější služby přeshraničního dodávání balíků a jednodušší pravidla pro DPH, jimiž se nákup i prodej zboží na internetu usnadní.  

Nyní vyzýváme všechny členské státy, aby tato pravidla účinně provedly a postaraly o to, aby bylo nové nařízení již od prvního dne účinně prosazováno. Vyzýváme rovněž k tomu, aby bylo dosaženo dohody ohledně harmonizovaných pravidel pro prodej digitálního zboží a služeb a pro online nákupy. Všechny tyto prvky mají zásadní význam pro vytvoření fungujícího a konkurenceschopného digitálního jednotného trhu.

 

Další kroky

Za prosazování nařízení odpovídají členské státy, které musí zavést potřebné struktury, a zajistit hladký přechod k jeho uplatňování. Členské státy musí zejména určit subjekty pověřené prosazováním a subjekty, které budou poskytovat praktickou pomoc spotřebitelům. Kromě toho musí zavést účinná, přiměřená a odrazující opatření, která se budou vztahovat na případy jeho porušení. První přezkum nařízení o zeměpisném blokování provede Komise do března 2020. Posouzení se bude týkat možného rozšíření zásady nediskriminace v přístupu ke zboží a službám na elektronicky poskytované služby jiné než audiovizuální povahy, jejichž hlavním prvkem je obsah chráněný autorským právem, jako jsou elektronické knihy, hudba, hry a software. Komise rovněž důkladně prověří, zda by neměla být veškerá zbývající neodůvodněná omezení na základě státní příslušnosti, bydliště nebo místa pobytu zrušena i v jiných odvětvích, např. v odvětví služeb v dopravě nebo v audiovizuálních službách.

 

Souvislosti

Spotřebitelé a podniky – zejména podniky malé a střední – projevují narůstající zájem o nakupování a prodej v rámci celé EU. Online prodej výrobků každoročně vzroste o 22 %. Obchodníci ale často odmítali prodávat zboží zákazníkům z jiného členského státu EU nebo jim poskytnout stejně výhodné ceny jako místním klientům.

Nařízení (EU) 2018/302 (dále jen „nařízení o zeměpisném blokování“), které vstupuje v platnost 3. prosince, má spotřebitelům a podnikům na jednotném trhu EU poskytnout více příležitostí. Konkrétně řeší problém některých zákazníků, kteří z důvodu své národnosti, bydliště či místa pobytu nemohou nakupovat zboží a služby od obchodníků se sídlem v jiném členském státě, a to ani za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Komise ve svém průzkumu z roku 2015 zjistila, že toliko 37 % internetových stránek ve skutečnosti umožňuje přeshraničním zákazníkům uzavřít nákup a provést platbu. 

Nařízení o zeměpisném blokování tvoří součást širšího souboru opatření zaměřených na podporu elektronického obchodu v rámci jednotného trhu, jako je např. revidované nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelenová pravidla pro služby přeshraničního dodávání balíkůnová pravidla pro digitální smlouvy a nová pravidla pro DPH týkající se internetového obchodu.

  • Zdroj: Evropská komise