• Zveřejněno: 29.04.2020
Digitální odvětví nabízí velký potenciál, který by evropské podniky i občané měli využít. Mohou nakupovat a studovat online, platit přes internet účty nebo využívat elektronické veřejné služby – s internetem jde všechno rychleji. Samozřejmě, pokud vše funguje, jak má. To ukazuje i index DESI (digitální ekonomika a společnost), jež vytvořila Evropská komise a jehož aktuální hodnoty dnes zveřejnila. Situace se v jednotlivých zemích liší. Státní hranice jsou nadále překážkou pro fungování skutečného jednotného digitálního trhu, které je jednou z hlavních priorit Junckerovy Komise.

Tento nový nástroj, který dnes Komise prezentuje, poskytuje ke každé zemi přehled týkající se konektivity (jak rozšířené, rychlé a cenově dostupné je širokopásmové připojení), internetových dovedností, využití internetu uživateli (od zpráv po nakupování), klíčových digitálních technologií (elektronických faktur, cloudových služeb, elektronického obchodování atd.) a digitálních veřejných služeb, jako je elektronická veřejná správa a elektronické zdravotnictví. Použité údaje pocházejí většinou z let 2013 až 2014. Na jejich základě byl sestaven žebříček jednotlivých zemí.

Hlavní závěry, ke kterým se na základě indexu DESI dospělo:

– stupeň digitalizace se v jednotlivých zemích liší, takže mezi digitálně nejvyspělejší zemí, Dánskem (známka 0,68 z maxima 1), a zeměmi s horší výkonností (např. Rumunsko, známka 0,31) jsou citelné rozdíly. Podrobné informace najdete v přehledech k jednotlivým zemím.

– většina Evropanů využívá internet pravidelně: v roce 2014 to bylo průměrně 75 % (72 % v roce 2013), nejvíce (93 %) v Lucembursku, nejméně (48 %) v Rumunsku.

– Evropané rádi využívají audiovizuální obsah online: 49 % všech Evropanů, kteří používají internet, už hrálo hru nebo si hru, obrázek, film či hudbu stáhlo, 39 % domácností, které mají televizi, využívá video na vyžádání. – při zavádění elektronického obchodování čelí malé a střední podniky (MSP) problémům: pouze 15 % malých a středních podniků online prodává

– a z těchto 15 % méně než pouhá polovina realizuje přeshraniční prodej.

– digitální veřejné služby jsou v některých zemích každodenní realitou, ale v jiných IP/15/4475 členských státech téměř neexistují: 33 % evropských uživatelů internetu využívá online formuláře a zasílá jejich pomocí informace veřejným orgánům, nejvíce v Dánsku (69 %), nejméně v Rumunsku (6 %). 26 % praktických lékařů v Evropě využívá elektronické zdravotní záznamy a posílá lékárníkům předpisy v elektronické podobě, v jednotlivých zemích je ale praxe velmi různá (nejrozšířenější je v Estonsku, kde tento postup využívají všichni lékaři, naproti tomu na Maltě jej nevyužívá žádný). Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, k tomu poznamenal: „Tato čísla dokládají, že se Evropa digitalizuje a že Evropany zaujaly užitečné služby, které digitalizace přináší. Internet využívá převážná většina evropských občanů: O online obsah je zájem a my musíme dosáhnout toho, aby k němu občané měli snadný přístup. To jim může poskytnout jednotný digitální trh, který také pomůže podnikům inovovat a růst a zvýší důvěru v internetové služby, jako je elektronická správa (e-government) nebo internetové bankovnictví. Evropská komise tento trh pomůže zavést.“ Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, doplňuje: „Digitální index například ukazuje, jak se radikálně změnil způsob, jak lidé sledují filmy

– i nadále sledují své oblíbené seriály na televizní obrazovce, ale značné množství (40 %) rovněž využívá video na vyžádání a na filmy se na dívá na internetu. Musíme se přizpůsobit potřebám občanů a musíme přemýšlet, jak jim přizpůsobit naše politiky.“

Index DESI má velký význam zvláště v této době, neboť Evropská komise připravuje strategii jednotného digitálního trhu, která má být zveřejněna letos v květnu. Cílem strategie je vytvořit správné podmínky pro evropské občany a podniky, aby lépe využívaly přeshraničních příležitostí, které digitální technologie nabízejí. Vytvořením jednotného digitálního trhu může Evropa v příštích pěti letech získat až 250 miliard EUR v dalším růstu a stovky tisíců nových pracovních míst.

Souvislosti

Index DESI (digitalizace hospodářství a společnosti) dnes prezentuje Digital4EU forum v Bruselu (projev místopředsedy Ansipa @Ansip_eu, projev komisaře Oettingera, @GOettingerEU (odpoledne), zde bude k dispozici přenos z fóra). Index kombinuje více než 30 ukazatelů a používá systém vážení. Hodnotí každou zemi na základě výkonu v digitální oblasti. Jako analytický nástroj poskytuje základ pro zahájení strategie jednotného digitálního trhu. Před sestavením konečné známky pro jednotlivé země byly soubory a podsoubory ukazatelů přepočítány za pomoci vážicích koeficientů, jež stanovili odborníci Evropské komise. Konektivita a digitální dovednosti („lidský kapitál“), které se považují za základ digitální ekonomiky a společnosti, tvoří 25 % celkového ohodnocení (maximem je hodnota 1,0). Integrace digitálních technologií představuje 20 %, neboť používání IT v podnicích je jednou z nejdůležitějších hybných sil růstu. Aktivity prováděné online („používání internetu“) a digitální veřejné služby ke známce přispívají, každá po 15 %.

Index DESI je flexibilní nástroj, který umožňuje na základě použití koeficientů zjistit možný dopad na celkové hodnocení. Nové údaje obsažené v dnešní aktualizaci indexu DESI jsou příspěvkem ke srovnávacímu přehled pokroku v digitální agendě, který Evropská komise zveřejňuje jednou ročně a ve kterém posuzuje, jak členské státy postupují při plnění cílů stanovených v Digitální agendě pro Evropu. Příští srovnávací přehled pokroku v digitální agendě bude zveřejněn v létě roku 2015.

 
Přílohy:
  • Zdroj: Evropská komise