• Zveřejněno: 19.03.2020

Evropská komise navrhuje větší flexibilitu v pravidlech pro strukturální fondy, aby mohly být použity na boj s epidemií koronaviru a ke zmírnění jejích ekonomických následků.

  • Komise především umožní financovat ze strukturálních fondů široké spektrum výdajů na opatření vyvolaná epidemií koronaviru, a to s platností k 1. únoru 2020. Týká se to zejména oblasti zdravotnictví, kde evropské fondy mohou být použity na nákup ochranných pomůcek, materiálu a léků, zřizování testovacích míst, výzkum, prevenci, zvyšování povědomí o epidemii apod.
  • Pomoc může zahrnovat i podporu zkrácené pracovní doby, financování komunitních služeb pro starší a zdravotně postižené občany nebo financování provozního kapitálu pro malé a střední podniky, včetně grantů, půjček a záruk.
  • Komise dále nebude po členských státech požadovat, aby vracely nevyužité prostředky na předfinancování  pro rok 2019. ČR tak získá dodatečných téměř 8 mld. korun na boj s koronavirem.
  • Komise rovněž urychlí předfinancování pro rok 2020. ČR tak bude mít k dispozici už počátkem dubna přibližně 16 mld. korun.
  • Komise navrhuje rozšířit použití Evropského fondu solidarity i na krizi typu pandemie. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci bude moci být použit k podpoře propuštěných zaměstnanců i OSVČ postižených krizí spojenou s koronavirem.
  • Zdroj: Evropská komise