• Zveřejněno: 13.01.2023
  • Autor: Miroslav Svoboda

Řada firem v Plzni plánuje svým zaměstnancům navýšit mzdy. Jednání, zda a o kolik je zvýší, jak o tom informoval Deník.cz, se však někde teprve uskuteční. Společnosti také počítají s pomocí zaměstnancům dotčeným současnou ekonomickou krizí.

Podle této zprávy je zvyšování mezd a bonusů každoroční tradicí plzeňské společnosti Daikin, jež v Plzni vyrábí tepelná čerpadla a klimatizace. Nejinak tomu bude i letos, a to se začátkem fiskálního roku, tedy od dubna. O výši tohoto zvýšené mezd zatím však ještě není rozhodnuto.

Daikin se dále rozhodl podpořit své stávající zaměstnance v nepříznivé finanční situaci způsobené vysokou inflací. Podle mluvčí společnosti Moniky Dudkové společně s výplatou obdrží každý pracovník jako bonus v průměru devět tisíc korun hrubého.

Částka je rozdělena do tří splátek. První z nich zaměstnanci obdrželi již loni v říjnu. Další budou vyplaceny v lednu a dubnu. Podle správního ředitele společnosti Jana Vocha finanční příspěvek je určen pro kmenové zaměstnance pracující na hlavní pracovní poměr, ale i pro agenturní pracovníky. Podle něho se společnosti Daikin Plzeň se daří, i když se společnost nyní nalézá ve složitější době. Jan Voch si myslí, že je fér se o úspěch podělit a aspoň trochu pomoci zaměstnancům.

Další společností, která navýší mzdy, a to od 1. dubna, je plzeňský Prazdroj. V souladu s novou kolektivní smlouvou zvýší základní mzdy v průměru o osm procent, a to u všech pozic, kterých se kolektivní smlouva týká. Deníku to potvrdil jeho mluvčí Zdeněk Kovář. K dalšímu zvýšení by, dle dohody s odbory, mělo dojít při splnění definovaných podmínek od října, a to o dvě procenta. Podle Kováře v plzeňském Prazdroji mzdy navyšovali i loni. Vedení podniku totiž pravidelně sleduje nejen inflaci, jako jeden z klíčových faktorů při úpravě mezd, ale také situaci na trhu v obdobných firmách. To také zohlednilo při úpravě mezd v roce 2022. Nejprve zvýšilo platy od ledna 2022 o šest procent, následně došlo od října roku 2022 k dalšímu navyšování, a to o čtyři procenta.

Kromě toho Prazdroj svým zaměstnancům v současné krizi pomáhá i jinak. Podle Kováře o tři tisíce korun vedení podniku navýšilo příspěvek na penzijní či životní pojištění. Dále zvýšilo i hodnotu stravenek na 150 korun na den, ve stejném poměru zvýšilo i hodnotu stravného paušálu pro zaměstnance, kteří nevyužívají dotované závodní stravování.

Kolektivní vyjednávání stále probíhají ve všech výrobních lokalitách společnosti Škoda Group. Podle jejího mluvčího Jana Švehly vedení podniku věří, že již s odboráři našlo shodu a po doladění drobných záležitostí podepíše během ledna s odbory novou kolektivní smlouvu. Obecně lze říci, že Škoda Group bude navyšovat celkový objem mzdových nákladů, které budou použity na přímé navýšení fixní i variabilní složky mzdy a na benefity.

Jedním z největších zaměstnavatelů v regionu je Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Podle mluvčí univerzity Šárky Staré pro vysoké školy je dominantním zdrojem financování státní rozpočet, na jehož základě se pak sestavuje a schvaluje rozpočet univerzity. Ten však už bude předkládat nové vedení ZČU, které nastoupí 1. března. Už nyní je zřejmé, že plánované parametry podkapitoly veřejných vysokých škol v rámci státního rozpočtu nejsou v takové výši, aby umožnily plošné zvyšování mezd, dodala Šárka Stará.

  • Zdroj: Deník.cz