• Zveřejněno: 26.04.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Finanční analytický úřad (FAÚ) v loňském roce zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši 7,55 mld. Kč. Objem zajištěných prostředků spojených s korupčním jednáním, praním špinavých peněz, daňovými podvody nebo financováním terorismu zaznamenal rapidní meziroční nárůst o 5,4 miliardy korun a dosáhl historického rekordu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou v tomto týdnu úřad zveřejnil.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové pracovníci Finančního analytického útvaru zajistili z trestné činnosti o neuvěřitelných 1,5 miliardy korun více než za předešlé dva roky dohromady, což je, podle ministryně financí, výborná zpráva. Zároveň konstatovala, že tyto peníze, které FAÚ zajistil, rozhodně nelze chápat jako pouhé číslo. Jde o částky, které jsou zajištěny z daňových podvodů, a vracejí se do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky k poškozeným.

V roce 2018 přijal FAÚ celkem 4.028 oznámení o podezřelých obchodech. I v tomto případě se jedná o nejvyšší číslo v celé historii této finanční zpravodajské jednotky. Oproti roku 2017 přijal FAÚ o 504 oznámení více. Podle ředitele FAÚ Libora Každý počet přijatých oznámení rapidně narostl, a to především díky rozšíření okruhu oznamujících subjektů. Výrazně mu napomohla také těsnější spolupráce se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami i úzká součinnost s Finanční správou, Celní správou, Policií a tajnými službami.

Orgánům činným v trestním řízení podal FAÚ 395 trestních oznámení. To je sice o 144 méně než v roce 2017, zároveň však FAÚ předal Policii ČR dalších 160 tzv. informací významných pro její činnost, což je nový způsob vzájemné spolupráce upravený zákonem proti praní špinavých peněz. Libor Kazda k tomu dále dodal, že v roce 2017 sice bylo trestních oznámení o něco méně než rok předtím, což však zcela odpovídá dlouhodobé strategii FAÚ zabývat se jen těmi nejzávažnějšími a nejaktuálnějšími kauzami.

Ve zveřejněné výroční zprávě FAÚ je uvedena celá řada anonymizovaných kauz, které se v uplynulém roce podařilo úřadu odhalit. Jedná se například o tyto případy:

V prvém uvedeném případě FAÚ odhalil, a to na základě informace od zahraniční finanční zpravodajské jednotky, mezinárodní organizovanou skupinu, která se i na území ČR dopouštěla zneužívání dětí, obchodování s lidmi a nelegální prostituce. Díky rychlé reakci FAÚ byly na bankovních účtech pachatelů zajištěny prostředky ve výši 235 mil. Kč a podáno trestní oznámení.

Druhý případ pojednává o tom, že zahraniční fyzické osoby založily v ČR obchodní korporaci, na jejíž účet přicházely ročně ze zahraničí stovky milionů korun, které následně byly vybírány v hotovosti. Korporace neměla v ČR provozovnu, v níž by vykonávala podnikatelskou činnost, a věnovala se obchodům s obtížně identifikovatelným zbožím. Její údajní zahraniční odběratelé byli nekontaktní a nevykonávali žádnou podnikatelskou činnost. Protože vzniklo podezření, že jsou jejím prostřednictvím legalizovány výnosy z trestné činnosti, vydal FAÚ rozhodnutí o odložení manipulace s peněžními prostředky na bankovním účtu korporace, podal trestní oznámení a orgány činné v trestním řízení následně prostředky na účtu zajistily.

Ve třetím uvedeném případě FAÚ šetřil podezřelou bankovní transakci společnosti s nejasnou minulostí, která během několika týdnů změnila majitele. Polský občan ji převedl na občana ČR, který ji po týdnu prodal svému sousedovi. Než byla společnost prodána, nevykazovala žádnou ekonomickou aktivitu. Pak ale přijala na svůj účet platby z východoevropských zemí v řádech statisíců USD, které se majitel pokusil ve velmi krátké době odeslat na jiné východoevropské účty. FAÚ shromáždil dostatek indicií o zneužívání účtu u české pobočky banky k praní špinavých peněz, podal trestní oznámení a rozhodl o odkladu splnění příkazu klienta. Díky tomuto se podařilo zajistit částku převyšující 6 mil. USD.

Ve čtvrtém případě je uvedeno, že FAÚ také uskutečnil šetření podezřelých peněžních toků na účtech subjektů spadajících do nadnárodního holdingu, jehož zakladatelem byl občan ČR. Některé články holdingu přitom sídlily v daňových rájích. Holding nabízel klientům licence k automatickým obchodním systémům (tzv. forexovým robotům) s příslibem velmi výhodného zhodnocení jejich vkladů na forexových a komoditních trzích. Namísto toho se ale z prostředků klientů hradily provozní náklady a osobní spotřeba, nakupovaly se obchodní podíly ve společnostech zabývajících se převážně zemědělskou prvovýrobou. K úhradě průběžných provizí klientů se pak používaly prostředky od nově získaných klientů (tzv. Ponziho schéma, neboli „letadlo“). FAÚ podal trestní oznámení pro podezření z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, zajistil peněžní prostředky na účtech a podílel se na trestním řízení, které vyústilo k trestnímu stíhání ředitele holdingu. Celková škoda dosáhla více než 1,5 mld. Kč a poškozeno bylo 5 400 klientů.