• Zveřejněno: 03.05.2021

V železniční dopravě sice za 25 let liberalizace nastal výrazný posun z hlediska otevírání trhů a technické harmonizace, přesto je nezbytné učinit ještě další kroky na politické, regulační a kulturní úrovni. Tak zní hlavní závěr stanoviska Jednotný evropský železniční prostor, které EHSV přijal na svém březnovém plenárním zasedání.

EHSV v něm zdůraznil, že je třeba podrobit jednotný evropský železniční prostor a dosažené výsledky nestranné analýze a že Evropský rok železnice 2021 představuje dokonalou příležitost zhodnotit dosavadní vývoj a stanovit nové cíle do budoucna.

Zpravodaj tohoto stanoviska Stefan Back během rozpravy na plenárním zasedání prohlásil: „Je nutné změnit v rámci železniční dopravy kulturu a přístup a zaměřit se v osobní i v nákladní dopravě mnohem více na potřeby zákazníků. Je třeba využít v tomto směru příležitost, kterou skýtá Evropský rok železnice 2021, a podpořit tuto změnu přístupu, rozvíjení hladší spolupráce mezi dopravci a zákazníky a maximální zužitkování digitalizace.“

V důsledku pandemie COVID-19 byla pozastavena či zpožděna realizace projektů a nyní je nutné dohnat tento ztracený čas. Stěžejní roli hraje i nadále státní podpora, aby bylo možné zaručit i po této krizi poskytování základních služeb. Pro zajištění přístupné, cenově dostupné a inkluzivní osobní dopravy pro všechny má zásadní význam zadávání zakázek na veřejné služby. To je podle EHSV jedním z nejúčinnějších a nejefektivnějších opatření na podporu železniční osobní dopravy. (mp)

 

  • Zdroj: https://www.eesc.europa.eu