• Zveřejněno: 27.02.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Česká republika zaostává při plnění doporučení Evropské komise týkajících se udržitelnosti veřejných financí. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské komise o České republice. V ní se již odráží směřování úřadu pod vedením Ursuly von der Leyenové. Uvádí ve svém zpravodajství deník E15.

Ve výroční zprávě Evropské komise je dále uvedeno, že mnohem větší důraz se v analýze ekonomické a sociální situace naší země klade na environmentální kritéria. Komise současně doporučuje, jakým způsobem by měla Česká republika využít prostředky z evropského „zeleného údělu“. Nová Evropská komise více hledí na strategie udržitelného růstu jednotlivých zemí. Dokladem toho je, že hodnotící zpráva věnuje otázkám životního prostřední větší rozsah. Přechod k energeticky méně náročnému a celkově šetrnějšímu hospodářství má České republice i dalším státům usnadnit evropský fond přezdívaný nový zelený úděl. Komise ve své zprávě doporučuje, aby se Česká republika snažila prostředky z něj využít na pomoc krajům, které nejvíce doplatily na postupný útlum těžby uhlí. Konkrétně jde o Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Peníze z fondu by měly pomoci řešit životní situaci téměř 60 tisíc lidí.

Zpráva deníku E15 dále uvádí, že předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová tvrdí, že premiérovi Andreji Babišovi podstatu důchodové reformy vysvětlovala. Neví ale, jestli ji pochopil. Na rozdíl od takzvaného fondu soudržnosti by si mohly o peníze ze zeleného údělu říci i větší podniky. Využívat by je mohly pro investice do technologií a infrastruktury pro výrobu „čisté energie“, na rekvalifikaci pracovníků, případně na regeneraci dolů či obnovu krajiny. Výroční zpráva Evropské komise ale zároveň konstatuje, že se Česká republika musí transformovat i v jiných oblastech, než je energetika. Hospodářský model země založený na levné pracovní síle se prý vyčerpává. Nutností je větší diverzifikace ekonomiky i reformy veřejných financí. Problém představuje i rozdílná úroveň správy firem v zahraničních a domácích rukou.

Doporučení pro Česko a hodnocení jejich naplňování:

  • Zlepšit dlouhodobou fiskální udržitelnost důchodového systému – žádný pokrok
  • Přijmout projednávaná protikorupční opatření - omezený pokrok
  • Podporovat zaměstnávání žen s malými dětmi, mimo jiné zlepšením přístupu k cenově dostupné péči o děti, a zaměstnávání znevýhodněných skupin - omezený pokrok
  • Zvýšit kvalitu a inkluzivnost systémů vzdělávání a odborné přípravy, mimo jiné podporou technických a digitálních dovedností a podporou učitelského povolání - určitý pokrok
    ●Zaměřit se v rámci investiční hospodářské politiky na dopravu, a zejména její udržitelnost, na digitální infrastrukturu a na přechod na nízkouhlíkové hospodářství a transformaci energetiky včetně zvýšení energetické účinnosti, a to s ohledem na regionální rozdíly - omezený pokrok
  • Snížit administrativní zátěž pro investice a v oblasti zadávání veřejných zakázek podporovat soutěž více založenou na kritériích kvality - určitý pokrok
  • Odstranit překážky bránící rozvoji plně funkčního inovačního ekosystému - určitý pokrok

(hodnocení se pohybuje na pětistupňové škále Žádný pokrok - Omezený pokrok - Určitý pokrok - Výrazný pokrok - Plně splněno)

Ve zprávě Evropské komise se rovněž uvádí, že podniky s cizími vlastníky vykazují vyšší produktivitu, růst mezd i vyšší výdaje na výzkum a vývoj než ty domácí. Dvě třetiny firemních výdajů na výzkum a vývoj jsou v Česku taženy nadnárodními firmami, konstatuje zpráva. Jako další český problém Evropská komise zmínila i malý podíl absolventů přírodních věd a technických oborů. Studie se dále zaměřila na to, do jaké míry se Česku daří naplňovat předchozí doporučení Evropské komise. U většiny záměrů a výzev ale mohla konstatovat jen omezený pokrok v jejich naplňování, jak ukazuje tabulka výše.

Vydání samostatných zpráv o jednotlivých zemích je důležitým krokem v rámci tzv. evropského semestru, tedy každoročním cyklu koordinace hospodářských politik v Evropské unii. Vlády musí do konce dubna zaslat Bruselu národní plán reforem. "Dobrou zprávou je, že nerovnováhy jsou v EU na ústupu. Členské země by měly na tomto příznivém trendu stavět," uvedl viceprezident Evropské komise Valdis Dombrovskis. "Musejí pokračovat v reformách, aby naše ekonomika obstála i v budoucnu. Musejí snižovat dluh, zvyšovat produktivitu a uskutečňovat správné investice," dodal.