• Zveřejněno: 11.11.2017

Růst digitální ekonomiky s sebou nese výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Práce založená na on-line platformách – práce poskytovaná prostřednictvím on-line platforem nebo zprostředkovaná skrze on-line platformy – se vyznačuje širokou škálou forem pracovních ujednání, včetně příležitostné práce, závislé samostatné výdělečné činnosti, úkolové práce, práce z domova a skupinové práce (crowdwork).

Tato zpráva popisuje rizika v oblasti BOZP, která mohou vznikat v souvislosti s prací založenou na on-line platformách, zabývá se výzvami, které digitální ekonomika přináší v rámci stávajících regulačních přístupů k BOZP, a uvádí příklady politik a regulačních snah, které se uplatňují nebo vyvíjejí za účelem řešení těchto rizik a výzev.

Tato zpráva byla představena na tematickém dni Výboru vrchních inspektorů práce a konferenci o BOZP, která se  konala v Tallinnu ve dnech 7. a 8. listopadu v rámci estonského předsednictví EU.

 

  • Zdroj: BOZPinfo