• Zveřejněno: 05.06.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík dnes odeslal veřejný dopis ředitelům a ostatním zaměstnancům škol v České republice, ve kterém je informoval o současném stavu vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok 2020 a požádal je zároveň o zveřejnění tohoto dopisu na jejich škole.

V dopise, který je publikován na webových stránkách Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, se mimo jiné uvádí, že na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) 27. května 2019 v Praze ministryně financí Alena Schillerová představila základní makroekonomickou predikci České republiky. Tedy konkrétně zpomalení růstu HDP na 2,4 %. Dále připomněla vliv Brexitu na vývoj ekonomiky EU s tím, že předpoklad inflace činí pro rok 2019 3,2 % a pro rok 2020 1,6 %. Zároveň se očekává, že dojde ke snížení nezaměstnanosti na cca 2,2 %.

Alena Schillerová rovněž informovala o rozhodnutí vlády ČR zvýšit rodičovský příspěvek o 8,6 mld. Kč, dále o zvýšení důchodů (37 mld. Kč) a o poskytnutí valorizačního příspěvku obcím na 5 %, tj. navíc 11 mld. Kč.

Ministryně Alena Schillerová také na jednání tripartity zmínila historii zvyšování platů:

* 2013 až 2020 (již je započítán níže uvedený návrh na rok 2020) – zvýšení platů

ve veřejném sektoru celkem o 57 %,

* 2013 až 2020 – zvýšení platů příslušníkům bezpečnostních sborů o 53 %,

* 2013 až 2021 (dodržení slibu z vládního prohlášení) – zvýšení platů učitelům o 74 %.

František Dobšík v dopise dále uvádí, že ve zveřejněném materiálu ministerstva financí pro jednání vlády „Příprava státního rozpočtu ČR na rok 2020 a střednědobého výhledu na léta 2021 a 2022“ je navrženo navýšení objemu prostředků na platy pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % a nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 7 % od roku 2020 a dále pedagogických pracovníků v regionálním školství o 9 % a nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 7 % od roku 2021.

Přičemž předseda školských odborů konstatuje, že Českomoravský odborový svaz pracovníků školství si jako svůj cíl stanovil dosažení platu pedagogů v roce 2020 na úrovni 130 % průměrné mzdy ČR. Návrh ministerstva financí dosažení tohoto cíle plně neumožňuje, ale dle vyjádření ministryně je v roce 2021 garantováno splnění vládního programového prohlášení, tj. aby se platy učitelů a nepedagogických pracovníků na konci volebního období v roce 2021 dostaly minimálně na 150 % jejich výše pro rok 2017. V dopise školských odborů se k tomu uvádí, že ČMOS pracovníků školství a priori návrh ministerstva financí zcela neodmítá s tím, že o něm bude jednat Předsednictvo ČMOS pracovníků školství 21. června, a že není vyloučena úvaha o případném kompromisu. Jako podklad k jednání budou využity i poznatky ze zpětné vazby získané touto formou. Přístup a rozhodování vedení odborového svazu není věcí jeho subjektivní úvahy, ale je podmíněn reálnou podporou členů odborů i dalších zaměstnanců při organizování akcí k prosazení našich požadavků.

V dopise se zároveň píše, že navrhovaný nárůst objemu prostředků na platy o 10 % u pedagogů by podle propočtů školských odborů umožnil nárůst tarifů o 10 % a ještě určitá část objemu z navrhovaného platového nárůstu by zůstala na nadtarifní složky. Odborům nejde o rovnostářství v odměňování, ale o dosažení atraktivního nárokového platu, například i pro začínajícího učitele základních a středních škol, který je 28.630 Kč, a který by se při 10% nárůstu tarifu zvýšil na 31 500 Kč.

Dopis školských odborů dále uvádí, že další jednání budou pokračovat i v průběhu prázdnin, přičemž rozhodující bude ekonomická predikce v červenci tohoto roku s tím, že vláda musí jednání o státním rozpočtu 2020 uzavřít v září tohoto roku a předložit návrh zákona o státním rozpočtu do Poslanecké sněmovny ČR.

František Dobšík dále oslovuje ředitele a ředitelky škol v tom smyslu, že si je jist, že na některé problémy o potřeby školství mohou ředitelé škol a školské odbory nahlížet obdobně a prosazovat nápravu společně. V této chvíli předseda školských odborů považuje za naléhavou záležitost posouzení otázek platového vývoje v regionálním školství v roce 2020.

V příloze rovněž ředitelům škol zasílá tabulky s rekapitulací požadavků ČMOS PŠ na růst platů pedagogů, nepedagogických pracovníků a zároveň i propočet platového nárůstu pro zaměstnance školství podle programového prohlášení vlády. Současně je žádá, aby se vyjádřili či předali na odborový svaz své názory, a to nejlépe do jednání předsednictva odborového svazu, tedy do 20. června 2019. Zároveň v dopis uvádí otázku pro ředitel škol v tomto znění: Jaká míra vyjednaného kompromisu by podle Vás byla přijatelná k požadavku na zvýšení platů v průměru o 15 % pro pedagogické pracovníky a 10 % pro nepedagogické pracovníky ( e-mail: cmos.skolstvi@cmkos.cz).

Současně uvádí, že výsledky průzkumu odborů budou zveřejněny na www.skolskeodbory.cz a budou využity při dalších jednáních odborů s ústavními činiteli.