• Zveřejněno: 18.03.2021
  • Autor: Miroslav Svoboda

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR (OSZSP ČR) Dagmar Žitníková se v současné neutěšené situaci v době pandemie koronaviru Covid-19 obrátila dopisem na naše hejtmany s tím, že je oslovila jako zřizovatele zdravotnické záchranné služby v krajích. V dopise hejtmanům připomněla, že právě zdravotníci mají první kontakt s lidmi, kteří onemocněli Covidem-19. Podle ní jsou to členové výjezdových posádek zdravotnické záchranné služby, kteří byli vystaveni, a stále jsou, obrovskému stresu a infekčnímu prostředí. Přitom svoji práci zvládli, a i nadále zvládají, na výbornou. Protože jsou právě těmi, kteří vždy pomohou. Proto je předsedkyně zdravotnických odborů naprosto jednoznačně přesvědčená, že je nutné ocenit práci záchranářů nejen morálně, ale také finančně. Jménem předsedů odborových organizací zastupujících zaměstnance zdravotnických záchranných služeb ze všech krajů ČR se na hejtmany obrátila s návrhem, který je možné ve všech krajích realizovat téměř okamžitě, a který zdravotnické odbory hejtmanům navrhovali již loni. Načež dodala, že tento postup byl zdravotnickým odborům doporučen také ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Janem Blatným při jednání o výši odměn pro zdravotníky na zdravotnických záchranných službách. Navrhují tedy, aby členové výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby, kteří poskytují neodkladnou zdravotní péči a jsou zařazeni do IV. skupiny - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví, měli přiznán, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., § 8, zvláštní příplatek v maximální výši, tj. 7500 Kč. Podle Dagmar Žitníkové základní podmínkou pro uskutečněn í tohoto návrhu zdravotnických odborů jsou samozřejmě finanční prostředky, které by na zvláštní příplatek musel vyčlenit příslušný kraj. Kromě tohoto návrhu zároveň požádala, jménem zdravotnických odborů, o součinnost při stanovení nového zvláštního příplatku pro zdravotnické pracovníky výjezdových skupin. Zdravotničtí odboráři jsou přesvědčeni, že je potřeba, aby se napravila diskriminace mezi možností ocenit zdravotnické pracovníky ARO a JIP v nemocnicích a na zdravotnických záchranných službách. Po Ministerstvu zdravotnictví ČR požadují začlenit do nové kompenzační vyhlášky finanční prostředky, které budou alokované na zvláštní příplatek.

V dopise předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková dále zdůrazňuje, že zdraví zaměstnanců, jejich život a obětavost nelze vyvážit penězi, ale finanční ocenění je zasloužené, povzbuzující a motivující, a proto věří, že hejtmané najdou ve svém kraji řešení, které bude pro záchranáře pozitivní. V dané věci je také připravena k osobnímu nebo on-line jednání, přičemž termín je možné dohodnout na tel. čísle 736 504 743.

V závěru svého dopisu hejtmanům jim poděkovala za práci pro obyvatele jejich kraje a popřála jim dostatek sil k jejich další náročné práci, a hlavně pevné zdraví.

V příloze je připojen dopis předsedkyně OSZSPČR Dagmar Žitníkové hejtmanům.

Přílohy:
  • Zdroj: OSZSP ČR