• Zveřejněno: 14.10.2019

Dnes, tj. 14. října 2019, byla v dopoledních hodinách na Úřadu vlády podepsána "Dohoda o společném postupu sociálních partnerů a vládní koalice při legislativním procesu k novele zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších souvisejících zákonů".

Uzavření této dohody předcházela shoda sociálních partnerů a vládní delegace RHSD ČR na záměru novelizovat zákoník práce, dosažená na 148. Plenární schůzi RHSD ČR dne 25. 3. 2019, která byla následně potvrzena na 150. Plenární schůzi RHSD ČR dne 16. 9. 2019.

Podepsání této dohody je možné pojmout jako historický akt, protože jde teprve o druhou dohodou obdobného významu za dobu existence Rady hospodářské a sociální dohody ČR.