• Zveřejněno: 26.06.2024

Evropská komise navrhla zrušit opatření, které ukládalo členským státům povinnost zajistit, že do roku 2027 bude většina kontrol zemědělských podniků souvisejících se společnou zemědělskou politikou EU prováděna pomocí fotografií se zeměpisnými značkami.

Návrh implementačního nařízení zveřejněný 11. června je dalším krokem Komise směrem ke zjednodušení společné zemědělské politiky EU (SZP). Evropská komise nyní sbírá názory a otevřela k tomu veřejnou konzultaci, která poběží až do 9. července.

Komise chce konkrétně zmírnit požadavky týkající se využívání fotografií s údaji o poloze při kontrolách způsobilosti pro čerpání dotací ze zemědělské politiky EU.

Prováděcí nařízení o kontrolních systémech z roku 2022 stanoví, že členské státy musí do roku 2027 zajistit, aby 70 % monitorování zemědělských činností bylo prováděno pomocí fotografií s geografickými značkami. Cíl je součástí snahy EU modernizovat zemědělskou politiku.

Národní orgány přitom dostaly za úkol vytvořit funkční mobilní aplikace pro sběr dat.

Podle nového návrhu implementačního nařízení by však fotografie s geografickými značkami neměly být upřednostňovány „ve srovnání s jinými údaji s přinejmenším stejnou hodnotou“. Návrh zároveň vypouští povinnost 70 % v roce 2027.

„Po zkušenostech získaných v prvním roce zavádění systému monitorování ploch a obtížích, které vyjádřila komunita zemědělců, potřebují členské státy větší flexibilitu při využívání a zpracování geoznačených fotografií,“ uvádí se v dokumentu z pera Evropské komise.

Mezi další metody kontroly dodržování požadavků SZP pro získání dotací patří kontroly inspektorů přímo na farmách.

Fotografie označené zeměpisnými značkami měly zemědělcům usnadnit práci tím, že jim umožní poskytovat informace o svých činnostech prostřednictvím chytrých telefonů – mohly by se tak vyhnout administrativě spojené s kontrolou na místě. Někteří zemědělci a členské státy však k systému vyjádřili výhrady.

V průzkumu, který Komise zahájila v březnu letošního roku, 26 % zemědělců uvedlo, že mají s používáním geograficky označených fotografií problémy. Označilo je za časově náročné a nevhodně nastavené. Polovina účastníků průzkumu uvedla, že je nepoužívá vůbec.

Zjednodušení požadavků na zavádění geografických značek bylo také jedním z požadavků na větší flexibilitu, které v únoru předložily země EU.

Navrhovanou změnu předjímal i španělský ministr zemědělství Luis Planas během zasedání Rady pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) dne 27. května.

Po skončení čtyřtýdenního konzultačního období požádá Evropská komise země EU o zelenou na zasedání v polovině července.

  • Zdroj: Euractiv.cz