• Zveřejněno: 27.01.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně snížila. Souhrnný indikátor důvěry oproti prosinci poklesl o 1,0 bodu na hodnotu 98,1. Indikátor důvěry podnikatelů se mírně snížil o 0,1 bodu na hodnotu 96,7. Indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 5,2 bodu na hodnotu 104,8. Ve srovnání s lednem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší. Uvedl to v pátek ve své zprávě Český statistický úřad (ČSÚ).

V odvětví průmyslu se důvěra podnikatelů snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,9 bodu na hodnotu 91,1. Hodnocení současné celkové poptávky se meziměsíčně snížilo. Stav zásob hotových výrobků se nezměnil. Podnikatelé očekávají pro období příštích tří měsíců mírný pokles tempa růstu výrobní činnosti. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 41 % respondentů) a nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 23 % respondentů). Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v lednu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání mírně zvýšilo na 84,3 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 12,5 měsíce, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí (12,9 měsíce).

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,4 bodu na hodnotu 123,9. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se meziměsíčně nezměnilo. Očekávání zaměstnanosti jsou nižší než v prosinci. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 36 % respondentů), a nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 23 % respondentů). Meziročně je důvěra ve stavebnictví nižší.

Důvěra v odvětví obchodu se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 3,7 bodu na hodnotu 98,3. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci lépe než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně snížil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v obchodě na stejné úrovni.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,4 bodu na hodnotu 99,4. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v prosinci. Hodnocení současné celkové poptávky se nezměnilo. Očekávání poptávky pro období příštích tří měsíců jsou vyšší. Meziročně je ovšem důvěra ve vybraných službách nižší.

Mezi spotřebiteli se v lednu důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,2 bodu na hodnotu 104,8. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců výrazně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se meziměsíčně téměř nezměnily. Úmysl spořit se snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti se téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se meziměsíčně také téměř nezměnily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů nižší.

  • Zdroj: ČSÚ